All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Милчо Дочев Керински

Началник отделение

I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Росен Любенов Цветанов

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Надежда Георгиева Йорданова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Ревматология
д-р Георги Валентинов Георгиев

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Янка Добрева Христова

Старши лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Благовеста Петрова Доробанова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Хюлия Шамсиева Ахмедова-Пазарджъклъ

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Ревматология
д-р Айлен Мехмед Ибрям

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Нурсел Шинаси Вели

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Антоанела Славчева Петрова-Ганчева Началник отделение II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова

Старши лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ирена Петрова Петрова

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мартина Николаева Колева

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Несибе Джелял Моллаали

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Ренай Хълми Ружди

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Цветелина Светославова Върбанова-Манева Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Галина Николова Василева

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Кателина Пенчева Жекова

Старши лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Клинична хематология
д-р Йосиф Трифонов Новаков

Началник отделение

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести
д-р Бюлент Хюсеин Мустафа

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Николета Петрова Маринова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Гастроентерология
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Деница Иванова Георгиева

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Светла Николова Христова

Началник отделение

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ани Димитрова Матеева

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Нели Василева Узунова-Тодорова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ася Чавдарова Шишкова

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Боян Иванов Атанасов

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Делян Методиев Велков

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ивалина Пламенова Граматикова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лиляна Дочева Йорданова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Луиза Мицова Тончева-Пенева

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Надежда Цветанова Иванова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Петър Симеонов Зарзаланов

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Веселин Младенов Илиев

Лекар

Акушерство и гинекология
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Акушерство и гинекология
д-р Филипа Николаева Дакова Лекар Акушерство и гинекология
д-р Искра Тихомирова Пенева

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лидия Костова Стефанова

Началник отделение

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Владин Иванов Петров, д.м.

Старши лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Павлина Асенова Николова

Старши лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Илия Димитров Великов

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
д-р Саша Иванова Александрова-Джунова

Старши лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Татяна Русева Гецова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Тодор Димитров Граматиков

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Шефкет Азис Шефки

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Иванова Ставракиева

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Преслава Красимирова Семова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светослава Венелинова Желева-Шопова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Георги Иванов Ненчев

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Калоян Юриев Джунов

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Ралица Боянова Никифорова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Живко Георгиев Жечев

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Стефан Валентинов Радев

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йорданка Димитрова Трифонова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Радка Стефанова Карагьозова-Тодорова

Началник отделение

Диализно лечение
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Иванина Димова Иванова

Лекар

Диализно лечение
Вътрешни болести
д-р Ирена Бориславова Панджарова-Димитрова

Началник отделение

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Красимир Пенков Теодосиев

Старши лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Абди Мехмедов Абдиев

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Нервни болести
д-р София Тенева Филева

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Юрий Николов Йовков

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Едис Нурхан Абди

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Йозшен Шенолов Джемалов

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Денислав Иванов Иванов

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Кардиология
д-р Станчо Димитров Станев

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Доротея Кирилова Игова

Началник отделение

Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Йордан Петров Петров

Лекар

Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Маргарита Иванова Георгиева-Куцарова

Лекар

Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Тихомир Хараламбиев Пенев

Старши лекар

Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Нели Красимирова Николова

Лекар

Инфекциозни болести
д-р Светла Стефанова Савова

Лекар

Инфекциозни болести
Детски болести (Педиатрия)
д-р Пенка Иванова Каменова Началник отделение Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Бохос Гарабед Бохосян Завеждащ структура Кардиология
Кардиология
д-р Яна Иванова Гавраилова Лекар Кардиология
Кардиология
д-р Гьонюл Хайридин Нури Лекар Кардиология
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Кардиология
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Кардиология
д-р Калоян Милков Борисов Лекар Кардиология
д-р Надежда Георгиева Давидова Лекар Кардиология
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Шермин Ербин Шукри

Лекар

Кардиология
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Иво Владимиров Белколев

Лекар

Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Красимир Събев Трифонов

Лекар

Кардиология
Кардиология
проф. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м.

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Севдалин Петров Ангелов, д.м.

Началник клиника

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Боян Валентинов Христов, д.м.

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Венцислав Тодоров Филипов

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Димитър Александров Александров

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Емил Атанасов Донев

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванов

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м.

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Румен Валентинов Чуров

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Светлозар Александров Георгиев

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Стоян Димитров Граматиков

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Цветан Венелинов Соколов

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Людмилов Узунов

Лекар

Клиника Ортопедия и травматология
д-р Деница Михайлова Транчева-Цекова

Началник отделение

Клинична лаборатория
Клинична лаборатория, Обща медицина
д-р Галя Пенева Канева

Лекар

Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Павлина Пенкова Иванова

Лекар

Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Габриела Момчилова Русева

Лекар

Клинична лаборатория
д-р Цветан Николов Данев

Директор

Медицинска дейност
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Лидия Костова Стефанова

Директор

Медицинска дейност
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Маргарита Богданова Вандова

Началник отделение

Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Тюркян Лютфи Хасан

Лекар

Микробиологична лаборатория
д-р Добромира Ванчева Атанасова

Лекар

Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Пламена Огнянова Петрова

Началник отделение

Мултипрофилно спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Ина Илиянова Иванова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Кардиология
д-р Далибор Ристески

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Клинична хематология
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Джан Турал Агуш

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Атанасов Недев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Йонка Христова Стоянова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Танжу Юсеин Панджар

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Детска хирургия
д-р Георги Валентинов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислав Красимиров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Светлозар Александров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Людмилов Узунов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислав Тодоров Филипов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Атанас Йорданов Атанасов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Емил Атанасов Донев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илиян Стефанов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Димитър Александров Александров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Десислава Йорданова Досева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Любомир Стоянов Македонски

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Румен Валентинов Чуров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Огнян Георгиев Игнатов Началник отделение Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Димитър Стефанов Нешев Лекар Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Кито Алберто Пулидо

Лекар

Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Лиляна Христова Ташкова Началник отделение Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Неонатология
Детски болести (Педиатрия)
д-р Емел Невзат Агуш Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Лилия Димитрова Георгиева

Лекар

Неонатология
Неонатология, Обща медицина
д-р Мими Орлинова Карова

Лекар

Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Злателина Джендова Николова

Началник отделение

Образна диагностика
Рентгенология
д-р Марина Стефанова Попова

Лекар

Образна диагностика
Рентгенология
д-р Борислав Костадинов

Лекар

Образна диагностика
д-р Деан Венелинов Антонов

Лекар

Образна диагностика
д-р Ивелин Васков Кирилов

Лекар

Образна диагностика
д-р Енисе Танжу Панджар Лекар Образна диагностика
д-р Емил Любославов Емилов

Лекар

Образна диагностика
д-р Теодор Тодоров Оджаков

Лекар

Образна диагностика
Образна диагностика
д-р Искрен Тодоров Калчев

Началник отделение

Обща и клинична патология
Патологоанатомия и цитопатология
д-р Теодора Щерионова Димова

Лекар

Обща и клинична патология
д-р Иван Росенов Крумов

Лекар

Обща и клинична патология
д-р Анна Руменова Щерева

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Ина Илиянова Иванова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Камелия Петкова Иванова

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Станчо Димитров Станев Лекар Обща и съдова неврология
доц. д-р Нели Стефанова Петрова, д.м.

Началник отделение

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Сурай Шефкет Салиибрям

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Симеон Василев Симеонов

Началник отделение

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Силви Василев Йорданов

Старши лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Танжу Юсеин Панджар

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия, Детска хирургия
д-р Станимир Василев Георгиев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Илиян Стефанов Георгиев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Далибор Ристески

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Атанас Йорданов Атанасов

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Емил Михайлов Михайлов

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Ивелин Искренов Илиев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Йонка Христова Стоянова

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Любомир Стоянов Македонски

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Деян Людмилов Лазаров

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Михаил Русев Скерлев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Цветалин Валериев Зарев

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Ахмед Сабахатинов Ахмедов

Лекар

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Тодорка Димитрова Димитрова-Илиева Одитор медицинска документация Отдел "ЗИСА"
Епидемиология, Медицинска паразитология
д-р Емил Георгиев Миланов Началник отделение Очни болести
Очни болести
д-р Албена Пенчева Ангелова Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Антоанета Христова Ламбева Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Лекар

Очни болести
Очни болести
д-р Рамадан Наазим Мустафа Лекар Очни болести
д-р Габриела Иванова Георгиева

Лекар

Очни болести
д-р Ева Георгиева Цонкова, д.м. Началник отделение Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Ваня Петкова Великова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Диана Георгиева Калчева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Марин Великов Великов Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
доц. д-р Свилен Досев Досев Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Султанка Иванова Петрова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия), Детска ревмокардиология
д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Гергана Иванова Иванова Лекар Педиатрия
д-р Калина Ивелинова Игнатова

Лекар

Педиатрия
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Педиатрия
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Красена Веселинова Кабаиванова

Лекар

Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Пламен Георгиев Димитров Началник отделение Съдебна медицина
Съдебна медицина
д-р Марина Християнова Митева Лекар Съдебна медицина
доц. д-р Георги Генадиев Георгиев, д.м. Началник отделение Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Сашо Димитров Русанов Старши лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Милен Стефанов Томов Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия
д-р Стефан Михайлов Йовчев Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Блаже Донев Лекар Съдова хирургия
д-р Борислав Бориславов Андреев Лекар Съдова хирургия
д-р Стоян Георгиев Генадиев, д.м.

Лекар

 
Съдова хирургия
Съдова хирургия
д-р Ирина Георгиева Димитрова Председател ТЕЛК ТЕЛК I състав
Вътрешни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Член ТЕЛК ТЕЛК I състав
Нервни болести
д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова

Лекар

ТЕЛК II състав
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Лиляна Тончева Стоянова Председател ТЕЛК ТЕЛК II състав
Вътрешни болести
д-р Цанко Стойчев Коцев Член ТЕЛК ТЕЛК II състав
Психиатрия
д-р Росица Христова Павлова

Лекар

Трансфузионна хематология
д-р Биляна Цветанова Милкова Началник отделение Трансфузионна хематология
Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
д-р Оксана Ушкова Лекар Трансфузионна хематология
Трансфузионна хематология
д-р Венцислав Динков Георгиев Началник отделение Урология
Урология, Хирургия
д-р Ивайло Венков Иванов Лекар Урология
Урология
д-р Ивайло Стефков Йорданов Лекар Урология
Урология
д-р Кънчо Данев Мутафов Лекар Урология
Урология
д-р Пенчо Петров Генов

Старши лекар

Урология
Урология
д-р Руси Костадинов Манев

Лекар

Урология
Урология
д-р Николай Атанасов Недев

Лекар

Урология
д-р Огнян Петров Лечев Началник отделение Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тодор Стоилов Наков

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Силвия Кирилова Георгиева-Борисова Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Станимир Великов Русев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тихол Георгиев Мустаков Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цветан Николов Данев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Венцислав Красимиров Георгиев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
д-р Кристина Валентинова Атанасова

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Десислава Йорданова Досева

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
д-р Метин Кадир Мустафа Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!