д-р Галина Христова Георгиева

Отделение / звено: Акушерство и гинекология

Лекар - Отделение "Акушерство и гинекология"

Длъжност Лекар
Специализант Акушерство и гинекология
Обади се сега!