д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Отделение / звено: Мултипрофилно спешно отделение

Лекар в Мултипрофилно спешно отделение

Длъжност Лекар
Обади се сега!