All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Електронно научно списание Общество и здраве

Покана за публикуване УМБАЛ КАНЕВ АД

Logo UMBAL KANEFF BG

 

УМБАЛ „Канев“ АД - Русе има удоволствието да отправи покана да представите Ваши научни статии (студии), които да бъдат включени в първия броя на новото научно списание „Общество и здраве“.

„Общество и здраве“ е първото електронно списание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – гр. Русе, издавано съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе.Списанието се издава в електронен вариант.

Списание „Общество и здраве“ е ново научно списание, в което ще се публикуват изследователски статии и студии на български и английски език в областите: Здравеопазване и спорт (медицина; обществено здраве; здравни грижи и спорт), Социални, стопански и правни науки (социални дейности администрация и управление, икономика; туризъм) и други интердисциплинарни теоретико-методически и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

 Технически параметри:

В списанието ще се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Приемат се текстове, представени на един от следните два езика: български и английски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи на български и английски език. Препоръчително е ръкописите да не бъдат по-малки от 4 страници (1800 знака на страница).

Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието, техническото оформление и езиковата редакция на своя текст. Списанието не връща изпратени за публикувани материали и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг от тях.Оформяне на ръкописите:

 • Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)
 • Размер на страницата: A4
 • Полета: ляво 2,5 см, дясно 2,5 см, горе 2,5 см, долу 2,5 см (2,5 от всички страни)
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на шрифта: 12 pt
 • Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см
 • Междуредие: Single
 • Не се допускат бележки под линия
 • Страниците не се номерират
 • Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста;
 • Може да използвате „Шаблон 1“ за оформление на ръкописите, достъпен на страницата на списанието.

Депозиране на материалите в електронен вид на имейл: evelina.vankova@hospitalruse.org.
УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

 ШАБЛОН 1

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!