All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни работни места към 1 август 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.08.2020г. за:

I. Лекари в отделения / звена:
• Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
• Отделение „Анестезиология и интензивно лечение”
• Мултипрофилно спешно отделение
• Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
• Микробиологична лаборатория
• Отделение „Инфекциозни болести“
• Отделение „Неонатология“

II. Лекари, специализиращи по:
• „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
• „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
• „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
• „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
• „Нервни болести“ – 2 бройки;
• „Неонатология“ – 2 бройки;

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:
1. Медицински сестри:
• Централна операционна
• Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
• Мултипрофилно спешно отделение
• Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
• Отделение „Педиатрия”
• Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф

2. Рентгенов лаборант:
• Отделение "Oбразна диагностика"

3. Акушерки:
• Отделение „Акушерство и гинекология“
• Отделение „Неонатология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни работни места към 1 юли 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.07.2020г. за:
 
I. Лекари в отделения / звена:
•    Отделение "Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост"
•    Отделение  "Анестезиология и интензивно лечение"
•    Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
•    Мултипрофилно спешно отделение
•    Отделение "Диализно лечение"
•    Отделение "Физикална и рехабилитационна медицина"
•    Микробиологична лаборатория
•    Отделение "Инфекциозни болести"
•    Отделение "Неонатология"

II. Лекари, специализиращи по:
•    "Вътрешни болести" – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
•    "Инфекциозни болести" – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
•    "Педиатрия" – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
•    "Анестезиология и интензивно лечение" - 5 бройки;
•    "Нервни болести" – 2 бройки;
•    "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" – 1 бройка;
•    "Неонатология" – 2 бройки;
•    "Кардиология" – 2 бройки.

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:
1. Медицински сестри:
•    Отделение по кардиология
•    Мултипрофилно спешно отделение
•    Централна операционна
•    Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
•    Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
•    Отделение "Педиатрия"
•    Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
•    Отделение "Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост"
•    Отделение "Съдова хирургия"
•    Отделение "Диализно лечение"

2. Рентгенов лаборант:
•    Отделение "Oбразна диагностика"

3. Акушерки:
•    Отделение "Акушерство и гинекология"
•    Отделение "Неонатология"
 
IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение "Образна диагностика" - 2 бройки
V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни работни места към 1 юни 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.06.2020г. за:

I. Лекари в отделения / звена:
   1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
   2. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение”
   3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
   4. Мултипрофлно спешно отделение
   5. Отделение „Диализно лечение“
   6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
   7. Микробиологична лаборатория
   8. Отделение „Инфекциозни болести“
   9. Отделение „Неонатология“

II. Лекари, специализиращи по:
   1. Лекар, специализант по „Вътрешни болести“ – 1 бройкa - място, финансирано от държавата
   2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
   3. Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
   4. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
   5. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 2 бройка
   6. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 2 бройки
  

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:
 1. Медицински сестри:
   1. Отделение по кардиология
   2. Мултипрофилно спешно отделение
   3. Централна операционна
   4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
   5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
   6. Отделение „Педиатрия”
   7. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
   8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
   9. Отделение "Съдова хирургия"
   10. Отделение „Диализно лечение“

 2. Медицински лаборанти:
   1. Клинична лаборатория

 3. Рентгенов лаборант:
   1. Отделение "Oбразна диагностика"

 4. Акушерки:
   1. Отделение „Акушерство и гинекология“
   2. Отделение „Неонатология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ -  2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни работни места към 1 декември 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.12.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 4. Спешно отделение
 5. Отделение „Диализно лечение“
 6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 7. Отделение „Трансфузионна хематология“
 8. Клинична лаборатория
 9. Микробиологична лаборатория
 10. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 11. 1 Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 12. Отделение „Неонатология“
 13. Отделение „Педиатрия“

II. Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Вътрешни болести“ – 2 бройки - места, финансирани от държавата
 2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 3. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 4. Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 5. Лекар, специализант по „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 6. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
 7. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
 8. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:

1. Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Спешно отделение
 3. Централна операционна
 4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 6. Отделение „Педиатрия”
 7. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Отделение „Диализно лечение“
 11. Отделение „Трансфузионна хематология“
 12. Отделение „Очни болести“

2. Медицински лаборанти:

 1. Клинична лаборатория

3. Рентгенов лаборант:

 1. Отделение "Oбразна диагностика"

4. Акушерки:

 1. Отделение „Акушерство и гинекология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

 

Свободни работни места към 1 октомври 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.10.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 4. Спешно отделение
 5. Отделение „Диализно лечение“
 6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 7. Отделение „Трансфузионна хематология“
 8. Клинична лаборатория
 9. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 10. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 11. Отделение „Неонатология“
 12.  Отделение „Педиатрия"
 13. Микробиологична лаборатория

 I. Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
 2. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
 3. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
 4. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройка
 5. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
 6. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройка
 7. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

 

II. Специалисти по здравни грижи в отделения:

Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Спешно отделение
 3. Централна операционна
 4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 6. Отделение „Педиатрия“
 7. Отделение "Анестезиология и интензивно лечение"
 8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Отделение "Диализно лечение"
 11. Отделение "Трасфузионна хематология"

Медицински лаборанти

     1. Клинична лаборатория

 Рентгенов лаборант:
     1. Отделение "Oбразна диагностика"

Акушерки:

      1. Отделение "Акушерство и гинекология"

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!