All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни работни места към 1 ноември 2018

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.11.2018г. за:

 I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 4. Спешно отделение
 5. Отделение "Диализно лечение"
 6. Отделение "Физикална и рехабилитационна медицина"
 7. Отделение по кардиология
 8. Отделение "Образна диагностика"
 9. Отделение "Неврохирургия"
 10. Отделение "Трансфузионна хематология"
 11. Клинична лаборатория
 12. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 13. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 14. Отделение "Неонатология"
 15. Отделение „Инфекциозни болести“
 16. Отделение „Очни болести“

II. Специалисти по здравни грижи/медицински секретари/биохимик в отделения:

Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Спешно отделение
 3. Централна операционна
 4. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната
 5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 6. Oтделение "Неонатология"
 7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Отделение "Диализно лечение"
 11. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 13. Отделение „Педиатрия“
 14. Отделение "Трансфузионна хематология"
 15. Отделение "Физикална и рехабилитационна медицина"

Медицински лаборанти

     1. Клинична лаборатория

 Рентгенов лаборант:
     1. Отделение "Oбразна диагностика"

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 

Имейл бюлетини абонамент:

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура
Обади се сега!