All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни работни места към 1 ноември 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.11.2020г. за:

I. Лекари в отделения:

 • Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 • Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 • Мултипрофилно спешно отделение
 • Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение „Инфекциозни болести“
 • Отделение „Неонатология“

II. Лекари, специализиращи по:

 • „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Образна диагностика“ – 1 бройка;
 • „Неонатология“ – 2 бройки.

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:

 1. Медицински сестри:
 • Централна операционна
 • Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 • Мултипрофилно спешно отделение
 • Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 • Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
 • Отделение „Кардиология“
 • Отделение „Педиатрия”
 • Отделение „Инфекциозни болести“

   2. Рентгенов лаборант:

 • Отделение "Oбразна диагностика" 

   3. Акушерки:

 • Отделение „Акушерство и гинекология“
 • Отделение „Неонатология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

 

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни работни места към 1 октомври 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.10.2020г. за:

 I. Лекари в отделения:

 • Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 • Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 • Мултипрофилно спешно отделение
 • Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение „Инфекциозни болести“
 • Отделение „Неонатология“

II. Лекари, специализиращи по:

 • „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:

 1. Медицински сестри:
 • Централна операционна
 • Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 • Мултипрофилно спешно отделение
 • Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
 • Отделение „Кардиология“
 • Отделение „Педиатрия”
 • Отделение „Инфекциозни болести“
 1.  Рентгенов лаборант:
 • Отделение "Oбразна диагностика"
 1. Акушерки:
 • Отделение „Акушерство и гинекология“
 • Отделение „Неонатология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

 V.Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!