All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обяви

Обяви

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

На основание Заповед № 449/07.11.2018г. на Изп. директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс със защита на проект и събеседване на тема: „Проект за развитие, организация, управление и финансиране на диагностично-лечебния процес в „Микробиологична лаборатория“, „Спешно отделение“, „Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология“ и отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“ за периода 2019-2021 година” за длъжността „Лекар, началник“ към: „Микробиологична лаборатория“, „Спешно отделение“, „Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология“ и отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Изискванията за заемане на обявените длъжности са:

 1. Образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението;
 2. Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
 3. Квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език,  публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 18.12.2018г.

 Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат копия от следните документи:

  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Диплома за придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
  • Документ, удостоверяващ общ медицински стаж;
  • Документи, удостоверяващи квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, удостоверение за научна степен;
  • Удостоверение за членство в БЛС.

 

 

 

УМБАЛ "КАНЕВ” АД търси да назначи
“Физик, медицинска радиологична физика”

Основни здължения:
Участва в работата на структурните звена, в които се провеждат диагностични и интервенционални рентгенови изследвания и процедури, като отговаря за изпълнението на програмата за контрол на качеството; оценката на дозата на пациентите и типичните дози, оценката на дозата на зародиша/плода при бременност, оптимизацията на протоколите на изследванията и процедурите и участва при провеждането на биомедицински и медицински изследователски програми.

Изисквания:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър, придобита специалност „Медицинска радиологична физика“;
- 5 години професионален опит в областта на лъчелечението или нуклеарната медицина или образната диагностика;
- Умение за работа в екип;
- Компютърна грамотност.

Предлагаме:
- възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
С одобрените кандидати ще се свържим за интервю.

За подробна информация и контакти: 
Г-жа Красимира Друмева – ръководител oтдел “Управление на човешките ресурси” 
тел.: (082) 887359, мобилен: (087) 8385069 
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

 

Имейл бюлетини абонамент:

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура
Обади се сега!