All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Към авторите

Научно списание „Общество и здраве“

RBLKUmbal kanev

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе стартира процедура по набиране на публикации за втори брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

„Общество и здраве“ е електронно издание с периодичност два пъти годишно. В научното списание се публикуват изследователски статии и студии в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм), интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество, както и публикации за култура, философия и свързани с тях проблеми.

Научното издание дава възможност на български и чуждестранни автори – преподаватели, изследователи, специалисти, докторанти и др., с интерес в посочените области, да представят свои научни статии и студии. Допускат се статии на български, английски и руски език, които отговорят на научната политика и критерии на изданието. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български (или руски) и английски език. Авторите на материалите трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

В списанието се включват само оригинални непубликувани и неподадени за публикуване в други издания авторски материали. При допускане до публикация на получените разработки се прилага принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind).

Изданието е реферирано и индексирано в Google Scholar и Руската национална библиографска база с данни за научни цитирания – РИНЦ.

Технически параметри и изисквания при оформяне на ръкописите:

Тип на предлаганите разработки: студии и статии.

Препоръчително е материалите да бъдат до 4 страници при 1 800 знака на страница.

Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)

 • Размер на страницата: A4
 • Полета: 2,5 см от всички страни
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на шрифта: 12 pt
 • Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см
 • Междуредие: Single
 • Не се допускат бележки под линия
 • Страниците не се номерират
 • Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. Всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.

 Правила за цитиране

За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style. Неговите изисквания са поместени тук: http://www.apastyle.org/

 Депозиране на материалите

Приемат се материали на български, руски и английски език, изпратени в електронен формат на E-mail: marin.georgiev@hospitalruse.org

Списанието няма комерсиален характер и не изплаща хонорари. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание, техническо оформление и езикова редакция на своя текст.

Изпратени за публикувани материали не се връщат. Откази за публикуване не се дискутират.

Научно списание „Общество и здраве“

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!