Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Информация

Вътрешни правила за провеждане на търгове за отдаване под наем

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ - АД
ЗАПОВЕД
№ 551 /02.07.2015 г.
НАРЕЖДАМ;
1. Приемам Вътрешни правила за организиране и провеждане на тьргове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление па „Многопрофилна болница за актиивно лечение - Руее'‘ АД.
 
Приложения:
1. Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "Многспрофилна болница за активно лечение - Русе“ АД.
 
Съдържанието на заповедта да се доведе до знанието на главен счетоводител, юриста на болницата, заместник-директора по административната дейност и технически секретар на Изп. директор, както и до УЧР - за сведение.
Д-р Иван Стоянов, Изп. директор на "МБАЛ - Русе" АД
 

Изтегляне на документа

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА