Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Център за майчино и детско здраве

Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве

 В консултативния кабинет на Центъра се осигурява безплатно комплексно обслужване на бременни жени и деца. Основните цели на центъра са:

  • Подобряване грижата за недоносените деца, като се извършват прегледи от лекарите – педиатри от отделение Неонатология;
  • Психологически консултации с психолог за родители на деца с увреждания и хронични заболявания;
  • Прегледи от лекари специалисти за деца с хронични заболявания и увреждания;
  • Социални консултации със социален работник;
  • Домашни посещения за недоносени деца до навършване на 1 година, както и на деца с хронични заболявания и увреждания;
  • Индивидуална работа с деца от психолог;
  • Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца с цел превенция на глухотата;
  • Биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Изследванията и консултациите, свързани с тях, се извършват безплатно за бременните, независимо от здравноосигурителния им статус;
  • Прегледи на здравнонеосигурени бременни с патология на ременността.
Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на пациента, като е достатъчно да се обадите на посочения телефон, за да може да предвидим съответния специалист, както деня и часа на срещата. Те са напълно безплатни за всички потребители, независимо от техния здравноосигурителен статус и не е необходимо медицинско направление.
 Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве работи всеки делничен ден от 08:00 до 16:00 ч. Той се намира в АГ комплекса на УМБАЛ-Русе – ет. 1, ст. 13. Центърът си сътрудничи с Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните услуги за деца.

 Потребителите могат да бъдат насочвани към центъра от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/, лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, лечебни заведения, медицински и немедицински специалисти от детски заведения /детски ясли, обединени детски заведения/, здравни медиатори, служители в дирекциите за социално подпомагане, в частност отделите „Закрила на детето”, местни власти, доставчици на социални услуги, семейно-консултативни центрове и други структури, предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Русе. 

Красимира Кулева – координатор на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве, гр. Русе

 Тел. 0878 385 093

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА