Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Конференции

VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“

р еволюция

17 септември 2020 г. – 19 септември 2020 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Съорганизатори на форума са Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Международната научна конференция се провежда за поредна година и събира специалисти от различни области на знанието. Целта е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. 

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

С пленарни доклади в работата на форума се включват утвърдени имена, като  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности), действителен член на Руската академия по естествознание инж. Венелин Терзиев – професор в НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и РУ „Ангел Кънчев“ и проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Заявки за участие се приемат до 20 юли 2020 г. 

Такса за участие 50.00 лв. 

Важно!: За записвания след 20 юли таксата за участие е 100.00 лева!

Срокът за изпращане на докладите е 31 август 2020 г.

Заявка за участие

Изисквания към оформяне на докладите

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова:      e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912

VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"

снимка VІІ Mejdunarodna konferencia

Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"

17 септември 2020 г. – 18 септември 2020 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" организира VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие". Съорганизатор на форума е УМБАЛ „Канев“ - Русе.

Във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията с коронавируса, вместо на 22 и 23 април, конференцията ще се проведе на 17 и 18 септември 2020 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума. Да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

📍Заявки за участие се приемат до 30 юни 2020 г. Такса за участие 50 (петдесет) лв. Важно!: За записвания след 30 юни таксата за участие е 100 (сто) лева!

📍Срок за изпращане на докладите – 31 юли 2020 г.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Заявка за участие

Изисквания към оформяне на докладите

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 087857491

 • 1
 • 2
  • Адрес:
   ул."Независимост" 2
   Русе 7002
  • Телефон:
   +359 82 887215 - Изп. директор
   +359 82 887351 - Регистратура

  ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА