Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

Функционална диагностика на нервната система

Отделение за функционална диагностика на нервната система е  структура за  извършване на високоспециализирани изследвания на нервната система, както и невропсихологични изследвания и оценка на всички когнитивни сфери. То е единственото такова специализирано отделение в Североизточна България. С това УМБАЛ-Русе АД отговаря на съвременните европейски стандарти за комплексна диагностика и лечение на неврологичните заболявания.
Целеви контингент за извършваните високоспециализирани изследвания в отделението са рисковите контингенти и болните с мозъчно-съдова болест; пациенти с паметови и екзекутивни нарушения, отклонения в емоционално-поведенческата сфера; лицата с повишен риск за развитие на деменция; с дългогодишна медикаментозно рефрактерна епилепсия; с дегенеративни изменения на гръбначния стълб и периферно-нервни усложнения на системни метаболитни, съдови и травматични заболявания.
Извършват се следните здравни услуги: своевременна, качествена и ефективна функционална диагностика на нервната система при хоспитализирани и амбулаторни пациенти; невропсихологични изследвания и диагностика на когнитивни нарушения при органични увреждания на централната нервна система; специализирана консултативна и методична помощ; активно участие в процедурите по установяване на мозъчна смърт и осигуряване на донори за органна трансплантация; специализирани психологични консултации, сесии по индивидуална и групова психотерапия; учебна база за обучение и квалификация на специализиращи лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти и медицински сестри; дейности по промоция на здравето.
В структурата на отделението са включени специализирани кабинети за електроенцефалография (ЕЕГ), електромиография и евокирани потенциали (ЕМГ и ЕП), ултразвукова диагностика (невросонология) на екстракраниални магистрални и базални мозъчни съдове (УДС на ЕМС и БМС), клинична невропсихология и дементология, афазиология и езикова рехабилитация.

Кабинет по невросонология на екстракраниали и мозъчни съдове 
Ултразвуковата диагностика (невросонология) е широко разпространен неинвазивен скринингов метод за изследване на мозъчното кръвообръщение, основан на доплеровия принцип. Изследванията се извършват с 2 доплерови сонографи: Ехplorer CVS и триплекс Philips HD 11 XE Ultrasound System.

Кабинет по електроенцефалографии
Електроенцефалографията (ЕЕГ) представлява атравматичен метод за транскраниална регистрация на електричните потенциали на мозъка. Тя е раздел от електрофизиологията, която позволява мониториране на промените във функционалното състояние на централната нервна система. Изследванията се извършват с 2 дигитални 32-канални електроенцефалографи: Phoenix и Nihon-Koden.

Кабинет по електромиография и евокирани потенциали
Електромиографията (ЕМГ) е раздел от неврофизиологията и включва методи за отвеждане и регистрация на спонтанната и предизвикана биоелектрична активност от мускулите и периферните нерви, запаметяването и за  последващ анализ. Изследванията се извършват с апарат: 4-канален Neuromed Spectrum.

Кабинет по клинична невропсихология
Невропсихологията изучава нарушенията във висшите корови функции и човешкото поведение при органични увреждания на централната нервна система. Невропсихологичното изследване включва прилагане на тестови методи, скали и стандартизирани невропсихологични батерии за анализ, оценка и определяне на специфичния профил на когнитивните нарушения.

Кабинет по клинична психология, афазиология и езикова рехабилитация
Осъществяване на ранна и прецизна афазиологична диагностика, провеждане на своевременна когнитивна и езикова рехабилитация като се цели оптимизиране на диагностиката, терапията и рехабилитацията на пациентите с дегенеративни и мозъчно-съдови заболявания.

Още информация

 • Специалисти:

  Кабинет по невросонология на екстракраниали и мозъчни съдове 
  Екип: Д-р Красимира Петрова, Д-р Геновей Узунов

  Кабинет по електроенцефалографии
  Екип: Доц. д-р Нели Петрова, дм; Д-р Анна Руменова

  Кабинет по електромиография и евокирани потенциали
  Екип: Д-р Иван Лисичков, дм

  Кабинет по клинична невропсихология
  Екип: Доц. д-р Нели Петрова, дм; клиничен психолог Анжела Щрос

  Кабинет по клинична психология, афазиология и езикова рехабилитация
  Екип: Клиничен психолог Анжела Щрос

 • Разположение:

  Отделението е разположено в старата сграда на болницата.

 • Управление:
  доц. д-р Нели Петрова
  доц. д-р Нели ПетроваНачалник отделение Функционална диагностика на нервната система, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887471
     
  Аничка Андреева
  Аничка АндрееваСтарша медицинска сестра, отделение Функционална диагностика на нервната система, УМБАЛ Канев
  Телефон: 087 8387076
 • Контакти:

  Кабинет по невросонология на екстракраниали и мозъчни съдове
  Тел.: (082)887473

  Кабинет по електроенцефалографии
  Тел.:  (082)887265

  Кабинет по електромиография и евокирани потенциали
  Тел.:  (082) 887379; (082)887253

  Кабинет по клинична невропсихология
  Тел.: (082) 887388

  Кабинет по клинична психология, афазиология и езикова рехабилитация
  Тел.: (082) 887413; (082) 887388

 • Галерия:
Прочетено 6206 пъти Последна промяна Петък, 16 Февруари 2018 12:09
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА