Print this page
УМБАЛ "Канев" АД | „Медицински център - Русе” ЕООД

„Медицински център - Русе” ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Той е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до висококвалифицираните специалисти на УМБАЛ „Канев“ АД, които са с доказан професионализъм и голяма част от тях са с по две клинични специалности (основна и профилни).

По-голямата част от кабинетите са разположени в Терапевтичния блок (стара сграда)  на болницата; дру­ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните отделения.

„Медицински център - Русе” ЕООД има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, рентгенови, високоспециализирани и други здравни услуги.

Центърът разполага със съвременна, високоспециализирана прецизна апаратура за диагностично уточняване: компютърен томограф, дигитални рентгенови апарати, мамограф, ехограф, ехокардиограф, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане),  доплер-сонограф, електроенцефалограф, електромиограф, ларингостробоскоп.

Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в „МЦ-Русе” ЕООД срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

„Медицински център - Русе” ЕООД има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна извънболнична помощ по следните специалности, част от които единствени за Русенска област:

 • Акушерство и гинекология – д-р Ани Матеева, д-р Ивалина Граматикова; тел. 082 887247
 • Ендокринология – д-р Ангелина Киселова; тел. 082 887386
 • Кардиология – д-р Христо Босев; тел. 082 887319
 • Неврология и невропсихология – доц. д-р Нели Петрова, дм; тел. 082 887388
 • Неврохирургия – д-р Димитър Нешев; тел. 082 887432
 • Образна диагностика – д-р Емилия Каракашева; д-р Цецка Петкова; тел. 082 887339
 • Оториноларингология – д-р Тихол Мустаков, д-р Цветан Данев; тел. 082 887209
 • Педиатрия – д-р Паулина Алексиева; тел. 082 887304
 • Детска кардиология – д-р Султана Петрова; тел. 082 887304
 • Хирургия – д-р Йонка Стоянова, д-р Илиян Георгиев; тел: 082 887311.

В „Медицински център – Русе“ ЕООД се извършват високоспециализирани дейности:

 • Ехокардиография – д-р Искрена Пенчева; тел. 082 887271; д-р Пенка Каменова; тел. 082 887316
 • ЕКГ Холтер мониториране, 24-часово мониториране на артериално налягане, сърдечно-съдов тест с натоварване – д-р Искрена Пенчева; тел. 082 887271
 • Електроенцефалография – доц. д-р Нели Петрова, дм; тел.082 887265,082 887388
 • Електромиография – д-р Иван Лисичков, дм; тел. 082 887253, 082 887379
 • Евокирани потенциали - д-р Иван Лисичков, дм; тел. 082 887253, 082 887379
 • Доплерова сонография на мозъчни съдове – д-р Красимира Петрова; тел. 082 887473
 • Ларингостробоскопия – д-р Тихол Мустаков, тел. 082 887209
 • Трансфонтанелна ехография – д-р Паулина Алексиева; тел. 082 887304
 • Образна рентгенова диагностика – д-р Емилия Каракашева; тел. 082 887339; д-р Цецка Петкова; тел. 082 887483

В „МЦ-Русе” ЕООД се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.

Още информация

 • Управление:
  доц. д-р Нели Петрова, дм
  доц. д-р Нели Петрова, дмУправител, Медицински център - Русе ЕООД
  Телефон: 082 887388
     
  Петя Върбанова
  Петя ВърбановаСтарша медицинска сестра, Медицински център - Русе ЕООД
  Телефон: 082 887256
 • Галерия:
Прочетено 7230 пъти Последна промяна Понеделник, 22 Януари 2018 11:40