Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Неонатология
Детски болести (Педиатрия)
д-р Емел Невзат Агуш Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Мими Орлинова Карова Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Ева Георгиева Цонкова, д.м. Началник отделение Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Ваня Петкова Великова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Диана Георгиева Калчева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Марин Великов Великов Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
доц. д-р Свилен Досев Досев Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Султанка Иванова Петрова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия), Детска ревмокардиология
д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА