Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Медицински център

„Медицински център - Русе” ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Той е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до висококвалифицираните специалисти на УМБАЛ „Канев“ АД, които са с доказан професионализъм и голяма част от тях са с по две клинични специалности (основна и профилни).

По-голямата част от кабинетите са разположени в Терапевтичния блок (стара сграда)  на болницата; дру­ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните отделения.

„Медицински център - Русе” ЕООД има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, рентгенови, високоспециализирани и други здравни услуги.

Центърът разполага със съвременна, високоспециализирана прецизна апаратура за диагностично уточняване: компютърен томограф, дигитални рентгенови апарати, мамограф, ехограф, ехокардиограф, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане),  доплер-сонограф, електроенцефалограф, електромиограф, ларингостробоскоп.

Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в „МЦ-Русе” ЕООД срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

„Медицински център - Русе” ЕООД има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна извънболнична помощ по следните специалности, част от които единствени за Русенска област:

 • Акушерство и гинекология – д-р Ани Матеева, д-р Ивалина Граматикова - тел. 082 887 247
 • Ендокринология – д-р Цветелина Върбанова, д-р Ангелина Киселова - тел. 082 887 386, 082 887 319
 • Кардиология – д-р Стоил Калев, д-р Денислав Иванов - тел. 082 887 319
 • Неврология и невропсихология – доц. д-р Нели Петрова, дм - тел. 082 887 388
 • Неврология - д-р Камелия Иванова - тел. 082 887 303; 082 887 400
 • Неврохирургия – д-р Димитър Нешев -тел. 082 887 432
 • Образна диагностика – д-р Емилия Каракашева - тел. 082 887 339, д-р Марина Попова - тел. 082 887483
 • Оториноларингология – д-р Тихол Мустаков - тел. 082 887 209
 • Педиатрия – д-р Паулина Алексиева - тел. 082 887 304
 • Хирургия – д-р Йонка Стоянова, д-р Илиян Георгиев, д-р Стоян Стоянов - тел: 082 887 311.

В „Медицински център – Русе“ ЕООД се извършват високоспециализирани дейности:

 • Ехокардиография – д-р Искрена Пенчева - тел. 082 887 271; д-р Пенка Каменова - тел. 082 887 316; д-р Стоил Калев, д-р Денислав Иванов - тел. 082 887 319
 • ЕКГ Холтер мониториране, 24-часово мониториране на артериално налягане, сърдечно-съдов тест с натоварване – д-р Искрена Пенчева - тел. 082 887 271;  д-р Стоил Калев,  д-р Денислав Иванов - тел. 082 887 319
 • Електроенцефалография – доц. д-р Нели Петрова, дм - тел.082 887 265; 082 887 388
 • Доплерова сонография на мозъчни съдове – д-р Красимира Петрова - тел. 082 887 473
 • Ларингостробоскопия – д-р Тихол Мустаков - тел. 082 887 209
 • Трансфонтанелна ехография – д-р Паулина Алексиева - тел. 082 887 304
 • Образна рентгенова диагностика – д-р Емилия Каракашева - тел. 082 887 339; д-р Марина Попова - тел. 082 887 483

В „МЦ-Русе” ЕООД се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.

Още информация

 • Управление:
  доц. д-р Нели Петрова, дм
  доц. д-р Нели Петрова, дмУправител, Медицински център - Русе ЕООД
  Телефон: 082 887388
 • Галерия:
Прочетено 23683 пъти Последна промяна Сряда, 12 Януари 2022 09:22
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА