Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

Отделението по инфекциозни болести е специализирано лечебно заведение за диагностично-консултативна амбулаторна помощ и стационарно лечение на всички инфекциозни болести.

Отделението предоставят възможност за диагностика, профилактика, лечение и диспансеризация на: инфекции на стомашно-чревния тракт, инфекции на дихителната система, вирусни хепатити, инфекции на кожата и меките тъкани, вирусни обривни инфекции, инфекции, свързани с лимфните възли, особено опасни инфекции, невроинфекции, трансмисивни инфекции, покривни инфекции, херпесни инфекции, паразитози.

Отделението е единственото в Русенска област за лечение на болни с всички инфекциозни заболявания.

В отделението е разкрит Инфекциозен кабинет, който работи ежедневно от понеделник до петък от 8:00 до 9:00 ч.

Още информация

 • Капацитет:

  Отделението разполага със 17 легла, обособени в отделни стаи със самостоятелен санитарен възел и разпределени в: крило за интензивни грижи, хепатитен, чревен и въздушно–капков сектори.

 • Апаратура:

  За диагностика на инфекциозните заболявания се използват съвременни, модерни скенери - 16 срезов спирален GE BrightSpeed Elite и 64 срезов многодетекторен компютърен томограф, компактна 16 канална магнитнорезонансна система "Signa HDxt l.5T Scan Tools Bepcия 23.00" за магнито-резонансна образна диагностика на фирма "Дженерал Електрик Медикал Системс" ЕООД, ехограф за коремни органи. В непосредствена близост до отделението е разположена и Микробиологична лаборатория. 24 часа в денонощието е на разположение и Клинична лаборатория с възможности за извършване на лабораторни изследвания за пациентите на УМБАЛ-Русе АД и срещу заплащане.

 • Разположение:

  Отделението е разположено в двора на УМБАЛ-Русе АД, в самостоятелна сграда.

 • Управление:
  д-р Маргарита Иванова Георгиева-Куцарова
  д-р Маргарита Иванова Георгиева-КуцароваНачалник отделение Инфекциозни болести, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887343
     
  Росица Цонева
  Росица ЦоневаСтарша медицинска сестра, отделение Инфекциозни болести, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887283
 • Контакти:

  • Отделение - 082 887283

  • Сектор хепатитен - 082 887353

  • Консултативен кабинет – 082 887285

  • Дежурен лекар – 087 8385034

  • Дежурна медицинска сестра – 087 8385033

 • Клинични пътеки:
  Код Наименование на Клиничната пътека Цена (лв.)
  НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 1 755
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
  76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания, в частта на блок 1 само за МКБ 10 код К 71.2 /отделение по инфекциозни болести/ 630
  ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
  98 Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 572
  99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 472
  100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В15.0 /отделение инфекциозни болести/ 1 100
  101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В16.0; В16.2 /отделение инфекциозни болести/ 1 277
  102 Диагностика и лечение на паразитози, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В74.0; В74.1; В74.2; В74.3; В74.4; В74.8 и В79 457
  103 Диагностика и лечение на покривни инфекции, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: А35; А82.0 и А82.1 457
  104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения 487
  105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 1 000
 • Галерия:
Прочетено 8010 пъти Последна промяна Четвъртък, 23 Март 2023 12:00
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА