Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

Клиника Ортопедия и травматология

Клиниката по ортопедия и травматология е с междуобластен статут. В нея се извършва диагностика и комплексно лечение на вродени и дегенеративни заболявания и травми на опорно-двигателния апарат: ендопротезиране на големи стави, артроскопска хирургия, хирургия на ръката, реконструктивна хирургия при травми на скелетно-мускулната система при възрастни и деца, скрининг на вродени дисплазии на тазобедрените стави при новородени, операции на вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат при деца, операции при невро-мускулни заболявания в детска възраст.

Към клиниката е разкрит консултативен кабинет №15, който се намира на партера на Хирургичен блок, в непосредствена близост до Спешно отделение. Кабинетът работи от понеделник до петък от 08:00 до 13:00ч.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ТАЗОБЕДРЕНА ЕНДОПРОТЕЗА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ С КОЛЯННА ЕНДОПРОТЕЗА

Още информация

 • Капацитет:

  На разположение в клиниката са 43 легла, като има обособени болнични стаи за детска ортопедия и травматология и гнойно-септична хирургия.

 • Апаратура:

  Клиниката разполага с артроскопска апаратура и рентгенов апарат С-рамо в двете операционни зали.

 • Разположение:

  Клиника Ортопедия и травматология е разположена 5 и 6 етаж в Хирургичен блок на УМБАЛ "Канев" АД.

 • Управление:
  доц. д-р Севдалин Петров Ангелов
  доц. д-р Севдалин Петров АнгеловНачалник клиника Ортопедия и травматология, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887441
     
  Ивелина Христова
  Ивелина ХристоваСтарша медицинска сестра, клиника Ортопедия и травматология, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887444
 • Контакти:

  • Лекарски кабинет – 082 887442

  • Старши ординатор – 082 887352

  • Кабинет медицински сестри 5 етаж – 082 887443

  • Кабинет медицински сестри 6 етаж - 082 887446

  • Дежурен лекар – 082 887445; 087 8385030

  • Консултативен кабинет – 082 887479

 • Клинични пътеки:
  Код Наименование на Клиничната пътека Цена (лв.)
  ХИРУРГИЯ
  158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 500
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
  159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700
  ХИРУРГИЯ
  192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 200
  198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани, в частта на блок 2 само в условия на спешност 2 000
  НЕВРОХИРУРГИЯ
  208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384
  210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800
  211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност 2 300
  212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност 1 819
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
  217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 050
  217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става, с изключение на процедури с код по МКБ 9: 79.39;79.85. 4 700
  217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници, в частта на блок 2 само в условия на спешност 5 350
  218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257
  219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
  220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 000
  221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1 326
  222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник – само за процедури с кодове по МКБ 9 КМ: 86.61;86.66;86.93 /отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия/ 460
  223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 660
  224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1 200
  ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ
  235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 400
 • Галерия:
Прочетено 19241 пъти Последна промяна Сряда, 14 Юли 2021 01:46
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА