Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Отделения

В отделението се лекуват всички остри и изострени форми на исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и ритъмно-проводни нарушения, с възможност за ускорено насочване към коронарография. Осъществява се спешна диагностика и лечение на всички остри животозастрашаващи кардиологични състояния.

Към отделението има обособени следните структури:

 • „Обща кардиология и интензивно лечение в кардиологията”
 • „Неизвазивна кардиология”
 • „Инвазивна кардиология”
 • „Кардиостимулация”.

УМБАЛ "Канев" АД е единственото лечебно заведение в областта, което разполага с отделения и специалисти по всички специалности, които могат да използват в лечението на пациентите си ангиорафския апарат – Кардиология с инвазивна кардиология.

Освен това в УМБАЛ "Канев" АД има Интензивно терапевтично отделение, в което пациентите задължително пролежават след интервенционално лечение на коронарните съдове.

Извършват се диагностика, лечение и начална рехабилитация на сърдечна недостатъчност - остра и хронична, нестабилна стенокардия, миокарден инфаркт, белодробен тромбоемболизъм, всички видове ритъмни и проводни нарушения, инфекциозен ендокардит, перикардит и миокардит.

Към отделението е разкрит консултативен кабинет - на 3 етаж в старата сграда на болницата, кабинет №21. В него се извършват специализирани кардиологични прегледи на пациенти от други здравни заведения, насочени за болнично лечение и контролни прегледи на изписаните пациенти. Кабинетът работи от понеделник до четвъртък, от 11:30 до 13:00 часа.

Още информация

 • Капацитет:

  Отделението разполага с 40 легла.

 • Апаратура:

  Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания:

  • Ехокардиографска система с възможност за тъканен доплер;

  • Холтер ЕКГ система;

  • Модерни електрокардиографи;

  • Временни кардиостимулатори;

  • Дефибрилатори;

  • Монитори за продължително наблюдение на пациенти;

  • Високотехнологичен ангиографски апарат.

   

  Ангиографът е осигурен с пълен набор за извършване на инвазивна диагностика в областта на кардиологията, неврологията, неврохирургията и съдовата хирургия.

   

  Сектор “Неинвазивна кардиология” разполага с кардио-диагностична система, включваща бягаща пътека (тредмил) и велоергометър, електрокардиографи, ехографска система, система за стресехокардиография, система за Холтер ЕКГ, система за Холтер артериално налягане.

 • Разположение:

  • Отделението е разположено на 1 и 2 етаж в Хирургичен блок на болницата.
  • Сектор „Неинвазивна кардиология“ се намира на 2 етаж в старата сграда на болницата.

 • Управление:
  д-р Пенка Каменова
  д-р Пенка КаменоваНачалник отделение Кардиология, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887325
     
  Желязка Стоянова
  Желязка СтояноваСтарша медицинска сестра, отделение Кардиология, УМБАЛ Канев
  Телефон: 082 887327
 • Контакти:

  • Лекарски кабинет - 082 887337

  • Медицински секретар – 082 887336

  • Дежурна мед. сестра 1 етаж – 082 887216

  • Дежурна мед. сестра 2 етаж - 082 887369

  • Консултативен кабинет – 082 887222

  • Сектор Неинвазивна кардиология - 082 887271

 • Клинични пътеки:
  Код Наименование на Клиничната пътека Цена (лв.)
  КАРДИОЛОГИЯ
  16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 200
  17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 750
  18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 1 320
  20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 3 318
  24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове, в частта за блок 1 370
  25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900
  26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3430
  27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2 750
  28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540
  29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 420
  30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация 1 300
  31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 4 950
  32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 462
  33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 345
  36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
  37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
  РЕВМАТОЛОГИЯ
  89_1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 466
  90_1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 689
  91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 472
 • Галерия:
Прочетено 11841 пъти Последна промяна Понеделник, 22 Януари 2018 09:07
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА