Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

График на консултативни кабинети

График на консултативни кабинети на УМБАЛ Канев

Отделение

Местоположение на кабинет

Работно време

Акушерство и гинекология

АГ-комплекс, партер, каб.№29

Понеделник - петък

07:00 – 13:00 ч.

Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната

Стара сграда, ет. 3, каб. №2

Понеделник – петък

11:00 – 12:00 ч.

Инфекциозни болести

Отделение инфекциозни болести, инфекциозен кабинет

Понеделник – петък

08:00 – 09:00 ч.

Кардиология

Стара сграда, ет. 3, каб. №21

Понеделник – четвъртък

11:30 – 13:00 ч.

Неврохирургия

Стара сграда, ет. 3, каб. №15

Понеделник и сряда

08:30 – 09:30 ч.

Обща и съдова неврология

Стара сграда, ет. 3, каб. №18

Вторник, сряда и четвъртък

11:00 – 12:00 ч.

Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия

Топла връзка между стара сграда и хирургичен блок, каб. №101

Понеделник – четвъртък

08:00 – 16:00 ч.

Петък

08:00 – 14:00 ч.

Ортопедия и травматология

Хирургичен блок, партер, каб. №15

Понеделник – петък

08:00 – 13:00 ч.

Очни болести

Стара сграда, ет. 3, каб. №1

Понеделник – петък

08:30 – 11:00 ч.

Педиатрия

Хирургичен блок, партер

Понеделник – петък

11:00 – 13:00 ч.

Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология

Стара сграда, ет. 3, каб. №18

Понеделник – четвъртък

12:00 – 13:00 ч.

Съдова хирургия

Стара сграда, ет. 3, каб. №9

Понеделник, вторник, четвъртък, петък

12:30 – 13:30 ч.

Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология

Стара сграда, ет. 3, каб. №2

Понеделник – петък

10:00 – 11:00 (гастроентеролог)

12:00 – 13:00 (клиничен хематолог)

Урология

Стара сграда, ет. 3, каб. №7

Понеделник – петък

12:00 – 13:30 ч.

Ушно-носно-гърлени болести

Стара сграда, ет. 3, каб. №16

Понеделник – петък

10:00 – 13:00 ч.

Физикална и рехабилитационна медицина

Стара сграда, ет. 3, каб. №11

Понеделник – четвъртък

11:00 – 12:00 ч.

Петък

12:00 – 13:00 ч.

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА