Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обучение

Обява за студенти по специалности в областта нa здравните грижи

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“АД, е най-старата гражданска болница в България. Историята на създаването й датира от  далечната 1865 г. През април 2016г. тя придоби статут на университетска болница, превръщайки се в база за обучение на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 Вече повече от 158 години УМБАЛ "Канев" АД заема водещо място в осигуряването на високотехнологични диагностични и лечебни болнични услуги при повишено качество и комплексно задоволяване нуждите на пациентите в системата на областното здравеопазване. Болницата притежава най-съвременни модели медицинска техника и апаратура на водещи световни фирми.

 В лечебното заведение работят над 1000 души персонал, които обслужват близо 225 хиляди жители на град Русе и областта.

 Нашата мисия е да предоставим качествено здравеопазване с фокус изцяло върху пациентите и техните семейства, като осигурим комплексна, достъпна и качествена болнична помощ на населението в Северен Централен Регион.

 УМБАЛ „КАНЕВ“ АД предлага на Вашето внимание възможност за  финансиране обучението на студенти по специалности в областта  на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

 През 2023 г. се учредяват стипендии в размер на семестриалните такси за цялото обучение във ВУЗ по следните специалности:

 • Медицинска сестра - 5 броя;
 • Медицински лаборант - 5 броя;
 • Рентгенов лаборант - 5 броя;
 • Акушерка - 3 броя;
 • Рехабилитатор - 3 броя.

 Изисквания към кандидатите са:

 • да бъде приет редовна форма на обучение във ВУЗ за придобиване на квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности;
 • да сключи договор за придобиване на квалификация по реда на чл.229, ал.1 от Кодекса на труда, в който са регламентирани финансовите параметри и е уговорено задължение за работа на стипендианта в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД за срок от 5 ( пет ) години след успешното му дипломиране;
 • да провежда летен и/или преддипломен стаж на територията на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

 Желаещите да кандидатстват за обявените стипендии, могат да изпратят автобиография най-късно до 30 юни 2023г. на e-mail:  krasimira.drumeva@hospitalruse.org или на адрес: гр. Русе, 7002, ул. „Независимост“ № 2, за отдел „Управление на човешките ресурси“.

 Във връзка с нашето предложение Университетска болница „Канев“АД организира и Дни на отворените врати за кариерно развитие. Инициативата е насочена към кандидат- студенти по специалности в областта на здравните грижи, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

 В дните на отворени врати желаещите ще могат да се запознаят отблизо с работната среда. Заедно с началниците на отделенията в лечебното заведение, участниците ще могат да обсъдят всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата – кандидат- студентски изпити, обучение, възможности за професионално и кариерно развитие.

 Желаещите да се включат в Дните на отворени врати трябва да се запишат предварително на телефон: 082/887310 или на e-mail: pr@hospitalruse.org.

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА