Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Милчо Дочев Керински Началник отделение I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Росен Любенов Цветанов Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Надежда Георгиева Йорданова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Ревматология
д-р Георги Валентинов Георгиев Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Янка Добрева Христова Старши лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Благовеста Петрова Доробанова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Хюлия Шамсиева Ахмедова-Пазарджъклъ Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Ревматология
д-р Айлен Мехмед Ибрям Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Нурсел Шинаси Вели Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Маргарита Дечева Велкова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Ревматология
д-р Антоанела Славчева Петрова-Ганчева Началник отделение II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Старши лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ирена Петрова Петрова Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Васил Димитров Спасов Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Мартина Николаева Колева Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Несибе Джелял Моллаали Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Ренай Хълми Ружди Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Цветелина Светославова Върбанова-Манева Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Галина Николова Василева Лекар III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Кателина Пенчева Жекова Лекар III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Клинична хематология
д-р Йосиф Трифонов Новаков Началник отделение III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести
д-р Берай Мехмедали Хасан Лекар III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Бюлент Хюсеин Мустафа Лекар III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Николета Петрова Маринова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Гастроентерология
д-р Георги Ганчев Хубчев, д.м. Началник отделение Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Светла Николова Христова Старши лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Стелка Иванова Минчева-Томитова Старши лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ани Димитрова Матеева Старши лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Нели Василева Узунова-Тодорова Старши лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ася Чавдарова Шишкова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Боян Иванов Атанасов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Делян Методиев Велков Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ивалина Пламенова Граматикова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лиляна Дочева Йорданова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Луиза Мицова Тончева-Пенева Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Надежда Цветанова Иванова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Петър Симеонов Зарзаланов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Веселин Младенов Илиев Лекар Акушерство и гинекология
д-р Галина Христова Георгиева Лекар Акушерство и гинекология
д-р Филипа Николаева Дакова Лекар Акушерство и гинекология
д-р Искра Тихомирова Пенева Лекар Акушерство и гинекология
д-р Пламена Гечева Кацарова-Илиев

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лидия Костова Стефанова

Директор медицински дейности

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Владин Иванов Петров, д.м. Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мартин Митков Чулев

Началник отделение

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Павлина Асенова Николова Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Даниела Асенова Арабаджиева, д.м. Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Илия Димитров Великов Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
д-р Саша Иванова Александрова-Джунова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Татяна Русева Гецова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Тодор Димитров Граматиков Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Шефкет Азис Шефки Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Иванова Ставракиева Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Преслава Красимирова Семова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светослава Венелинова Желева-Шопова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Валентин Митков Димитров Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Георги Иванов Ненчев Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Калоян Юриев Джунов Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Ралица Боянова Никифорова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Радка Стефанова Карагьозова-Тодорова Началник отделение Диализно лечение
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Росица Христова Павлова Лекар Диализно лечение
д-р Иванина Димова Иванова Лекар Диализно лечение
Вътрешни болести
д-р Ирена Бориславова Панджарова-Димитрова

Началник отделение

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Красимир Пенков Теодосиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Абди Мехмедов Абдиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Нервни болести
д-р София Тенева Филева Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Анна Александрова Симеонова Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Юрий Николов Йовков

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Йозшен Шенолов Джемалов

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Доротея Кирилова Игова Началник отделение Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Мариета Димитрова Щерева Старши лекар Инфекциозни болести
Детски болести (Педиатрия), Инфекциозни болести
д-р Йордан Петров Петров Лекар Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Маргарита Иванова Георгиева-Куцарова Лекар Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Тихомир Хараламбиев Пенев Лекар Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Пенка Иванова Каменова Началник отделение Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Николай Русев Русев Лекар Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Гаврил Миролюбов Стоев Завеждащ структура Кардиология
Кардиология
д-р Искрена Събева Пенчева Завеждащ структура Кардиология
Вътрешни болести, Кардиоревматология
д-р Бохос Гарабед Бохосян Завеждащ структура Кардиология
Кардиология
д-р Яна Иванова Гавраилова Лекар Кардиология
Кардиология
д-р Гьонюл Хайридин Нури Лекар Кардиология
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Кардиология
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Кардиология
д-р Калоян Милков Борисов Лекар Кардиология
д-р Надежда Георгиева Давидова Лекар Кардиология
д-р Стоил Калев Димитров Лекар Кардиология
д-р Шермин Ербин Шукри

Лекар

Кардиология
д-р Деница Михайлова Транчева-Цекова Началник отделение Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Галя Пенева Канева Лекар Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Павлина Пенкова Иванова Лекар Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Габриела Момчилова Русева Лекар Клинична лаборатория
д-р Маргарита Богданова Вандова Началник отделение Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Десислава Петкова Йолчева Лекар Микробиологична лаборатория
Вътрешни болести, Микробиология
д-р Огнян Георгиев Игнатов Началник отделение Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Димитър Стефанов Нешев Лекар Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Кито Алберто Пулидо Лекар Неврохирургия
д-р Лиляна Христова Ташкова Началник отделение Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Десислава Георгиева Иванова Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия)
д-р Емел Невзат Агуш Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Лилия Димитрова Георгиева Лекар Неонатология
Неонатология
д-р Мими Орлинова Карова Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Марина Николова Бонева Лекар Неонатология
д-р Цветомира Добрева Добрева Лекар Неонатология
д-р Злателина Джендова Николова Началник отделение Образна диагностика
Рентгенология
д-р Марина Стефанова Попова Лекар Образна диагностика
Рентгенология
д-р Цецка Искърова Петкова Лекар Образна диагностика
Образна диагностика
д-р Борислав Костадинов Лекар Образна диагностика
д-р Деан Венелинов Антонов Лекар Образна диагностика
д-р Ивелин Васков Кирилов Лекар Образна диагностика
д-р Енисе Танжу Панджар Лекар Образна диагностика
д-р Емил Любославов Емилов

Лекар

Образна диагностика
Образна диагностика
д-р Теодор Тодоров Оджаков

Лекар

Образна диагностика
Образна диагностика
д-р Искрен Тодоров Калчев Началник отделение Обща и клинична патология
Патологоанатомия и цитопатология
д-р Теодора Щерионова Димова Лекар Обща и клинична патология
д-р Драгана Йовановска Лекар Обща и клинична патология
д-р Анна Руменова Щерева Началник отделение Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Иван Георгиев Лисичков, д.м. Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Геновей Пенчев Узунов Лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Ина Илиянова Иванова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Камелия Петкова Иванова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Станчо Димитров Станев Лекар Обща и съдова неврология
д-р Симеон Василев Симеонов Началник отделение Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Силви Василев Йорданов Старши лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Танжу Юсеин Панджар Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия, Детска хирургия
д-р Станимир Василев Георгиев Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Илиян Стефанов Георгиев Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Камен Валентинов Георгиев Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Далибор Ристески Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Иван Ивелинов Илиев Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Атанас Йорданов Атанасов Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Виктор Емилов Чехларов Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Галена Емануилова Донева Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Емил Михайлов Михайлов Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Ивелин Искренов Илиев Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Йонка Христова Стоянова Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Любомир Стоянов Македонски Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Хирургия
д-р Деян Людмилов Лазаров Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
д-р Стоян Йорданов Стоянов Лекар Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
проф. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м. Началник отделение Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Севдалин Петров Ангелов, д.м. Старши лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Боян Валентинов Христов, д.м. Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Венцислав Тодоров Филипов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Владимир Николаев Цонев Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Димитър Александров Александров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Емил Атанасов Донев Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м. Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Румен Валентинов Чуров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Светлозар Александров Георгиев Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Стоян Димитров Граматиков Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Цветан Венелинов Соколов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Людмилов Узунов Лекар Ортопедия и травматология
д-р Тодорка Димитрова Димитрова-Илиева Одитор медицинска документация Отдел "ЗИСА"
Епидемиология, Медицинска паразитология
д-р Емил Георгиев Миланов Началник отделение Очни болести
Очни болести
д-р Албена Пенчева Ангелова Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Антоанета Христова Ламбева Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Лекар

Очни болести
Очни болести
д-р Рамадан Наазим Мустафа Лекар Очни болести
д-р Гьокхан Дере Лекар Очни болести
д-р Габриела Иванова Георгиева

Лекар

Очни болести
д-р Ева Георгиева Цонкова, д.м. Началник отделение Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Ваня Петкова Великова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Диана Георгиева Калчева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Марин Великов Великов Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
доц. д-р Свилен Досев Досев Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Султанка Иванова Петрова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия), Детска ревмокардиология
д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Гергана Иванова Иванова Лекар Педиатрия
д-р Калина Ивелинова Великова Лекар Педиатрия
д-р Айля Орханова Асанова Лекар Педиатрия
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Педиатрия
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Иван Христов Стоянов Изпълнителен директор Ръководство
Съдебна медицина
д-р Пламена Огнянова Петрова Лекар Спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Спешно отделение
д-р Галина Христова Георгиева Лекар Спешно отделение
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Спешно отделение
д-р Ина Илиянова Иванова Лекар Спешно отделение
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Спешно отделение
д-р Косте Костойчиноски Лекар Спешно отделение
д-р Моника Панайотова Върбанова Лекар Спешно отделение
д-р Несибе Джелял Моллаали Лекар Спешно отделение
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Спешно отделение
д-р Ренай Хълми Ружди Лекар Спешно отделение
д-р Роза Панайотова Върбанова Лекар Спешно отделение
д-р Стоил Калев Димитров Лекар Спешно отделение
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов Лекар Спешно отделение
д-р Благовеста Петрова Доробанова

Лекар

Спешно отделение
д-р Бюлент Хюсеин Мустафа

Лекар

Спешно отделение
д-р Клаудиа Лилиана Мартинез Барахас

Лекар

Спешно отделение
д-р Далибор Ристески

Лекар

Спешно отделение
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Спешно отделение
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Спешно отделение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Спешно отделение
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Спешно отделение
д-р Пламен Георгиев Димитров Началник отделение Съдебна медицина
Съдебна медицина
д-р Марина Християнова Митева Лекар Съдебна медицина
доц. д-р Георги Генадиев Георгиев, д.м. Началник отделение Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Сашо Димитров Русанов Старши лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Милен Стефанов Томов Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия
д-р Стефан Михайлов Йовчев Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Блаже Донев Лекар Съдова хирургия
д-р Борислав Бориславов Андреев Лекар Съдова хирургия
д-р Ирина Георгиева Димитрова Председател ТЕЛК ТЕЛК I състав
Вътрешни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Член ТЕЛК ТЕЛК I състав
Нервни болести
д-р Петя Спиридонова Тодорова-Стефанова Член ТЕЛК ТЕЛК I състав
Хирургия
д-р Росица Великова Вачева-Георгиева Член ТЕЛК ТЕЛК I състав
Психиатрия
д-р Лиляна Тончева Стоянова Председател ТЕЛК ТЕЛК II състав
Вътрешни болести
д-р Виолета Атанасова Минчева Член ТЕЛК ТЕЛК II състав
Вътрешни болести
д-р Евгения Маринова Стефанова-Радева Член ТЕЛК ТЕЛК II състав
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Цанко Стойчев Коцев Член ТЕЛК ТЕЛК II състав
Психиатрия
д-р Биляна Цветанова Милкова Началник отделение Трансфузионна хематология
Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
д-р Оксана Ушкова Лекар Трансфузионна хематология
Трансфузионна хематология
д-р Венцислав Динков Георгиев Началник отделение Урология
Урология, Хирургия
д-р Ивайло Венков Иванов Лекар Урология
Урология
д-р Ивайло Стефков Йорданов Лекар Урология
Урология
д-р Кънчо Данев Мутафов Лекар Урология
Урология
д-р Пенчо Петров Генов Лекар Урология
Урология
д-р Руси Костадинов Манев Лекар Урология
д-р Димитър Иванов Димитров

Лекар

Урология
Урология
д-р Огнян Петров Лечев Началник отделение Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тодор Стоилов Наков Старши лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Силвия Кирилова Георгиева-Борисова Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Станимир Великов Русев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тихол Георгиев Мустаков Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цветан Николов Данев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Александър Иванов Кьосев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
д-р Венцислав Красимиров Георгиев Лекар Ушно-носно-гърлени болести
д-р Кристина Валентинова Атанасова

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Николай Йорданов Николов Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Юлия Владимировна Манойлова Старши лекар Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Любомир Радков Димитров Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Метин Кадир Мустафа Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Хамди Юсеин Салиф Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
доц. д-р Нели Стефанова Петрова, д.м. Началник отделение Функционална диагностика на нервната система
Нервни болести
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА