Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
проф. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
Иван Иванов

Изпълнителен директор

Ръководство
доц. д-р Севдалин Петров Ангелов, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Свилен Досев Досев Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
доц. д-р Нели Стефанова Петрова, д.м. Началник отделение
Нервни болести
доц. д-р Нели Стефанова Петрова

Началник отделение

Обща и съдова неврология
Нервни болести
доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м.

Началник Клиника

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Яна Иванова Гавраилова Лекар Кардиология
Кардиология
д-р Юрий Николов Йовков

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Шефкет Азис Шефки Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Шермин Ербин Шукри

Лекар

Кардиология
д-р Шенай Шинаси Вели

Лекар

Неонатология
д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Цветан Николов Данев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цветан Венелинов Соколов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Цветан Венелинов Соколoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Цветалин Валериев Зарев

Лекар

Хирургия
д-р Цветaн Николов Данев

Директор медицински дейности

Медицинска дейност
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цанко Стойчев Коцев Член ТЕЛК ТЕЛК II състав
Психиатрия
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Педиатрия
д-р Филипа Николаева Дакова Лекар Акушерство и гинекология
д-р Тюркян Лютфи Хасан

Лекар

Микробиологична лаборатория
д-р Тодор Стоилов Наков Старши лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тодор Димитров Граматиков Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Тихомир Хараламбиев Пенев Лекар Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Тихол Георгиев Мустаков Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Теодора Щерионова Димова Лекар Обща и клинична патология
д-р Теодор Тодоров Оджаков

Лекар

Образна диагностика
Рентгенология
д-р Татяна Русева Гецова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Танжу Юсеин Панджар

Лекар

Хирургия
Хирургия, Детска хирургия
д-р Танжу Юсеин Панджaр

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Детска хирургия
д-р Сурай Шефкет Салиибрям

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Султанка Иванова Петрова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия), Детска ревмокардиология
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Хирургия
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Стоян Димитров Граматиков Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Стоян Георгиев Генадиев

Началник отделение

Съдова хирургия
Съдова хирургия
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Кардиология
д-р Стефан Михайлов Йовчев Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Станчо Димитров Станев Лекар Обща и съдова неврология
д-р Станимир Великов Русев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Станимир Василев Георгиев

Лекар

Хирургия
Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р София Тенева Филева Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Симеон Василев Симеонов

Началник отделение

Хирургия
Хирургия, Гръдна хирургия
д-р Силви Василев Йорданов

Старши лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Силвена Ангелова Кръстева

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Сейхан Мехмeд Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Светослава Венелинова Желева-Шопова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светлозар Александров Георгиев Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Светлана Валентинова Караджова

Началник отделение

Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Светла Николова Христова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Сашо Димитров Русанов Старши лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия, Хирургия
д-р Саша Иванова Александрова-Джунова

Старши лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Руслан Николов Кулински

Началник отделение

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Гастроентерология
д-р Руси Костадинов Манев

Лекар

Урология
Урология
д-р Румен Валентинов Чуров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Румен Валентинов Чурoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Росица Христова Павлова

Лекар

Трансфузионна хематология
д-р Ралица Боянова Никифорова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Клинична хематология
д-р Радка Стефанова Карагьозова-Тодорова Началник отделение Диализно лечение
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Преслава Красимирова Семова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Полина Геновеева Узунова

Лекар

Образна диагностика
д-р Пламена Огнянова Петрова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Пламен Георгиев Димитров

Началник отделение

Съдебна медицина
Съдебна медицина
д-р Петя Георгиева Кашукеева

Лекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдова хирургия
д-р Петър Симеонов Зарзаланов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Пенчо Петров Генов

Старши лекар

Урология
Урология
д-р Пенка Иванова Каменова Началник отделение Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Патрисия Росенова Петрова

Лекар

Образна диагностика
д-р Павлина Пенкова Иванова Лекар Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Павлина Асенова Николова Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Оксана Ушкова Лекар Трансфузионна хематология
Трансфузионна хематология
д-р Огнян Петров Лечев Началник отделение Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Огнян Георгиев Игнатов Началник отделение Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Нурсел Шинаси Вели Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Николай Любомиров Ангелов

Лекар

Ортопедия и травматология
д-р Николай Любомиров Ангелoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Валентинов Неделчев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Атанасов Недев

Лекар

Урология
д-р Николай Атанасов Недeв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Несибе Джелял Моллаали

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Нели Василева Узунова-Тодорова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Наталия Стоматова

Лекар, специализант

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Надежда Цветанова Иванова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Надежда Георгиева Давидова Лекар Кардиология
д-р Моника Ивайлова Нанова

Лекар

Кардиология
д-р Михаил Русев Скерлев

Лекар

Хирургия
Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Мими Орлинова Карова Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Милчо Дочев Керински Началник отделение I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Милен Стефанов Томов Лекар Съдова хирургия
Съдова хирургия
д-р Мелиса Ердинчева Мевлюдова

Лекар

Обща и съдова неврология
д-р Мария Иванова Ставракиева Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова

Председател

ТЕЛК I състав
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Марина Християнова Митева

Лекар

Съдебна медицина
Съдебна медицина
д-р Марина Стефанова Попова

Лекар

Образна диагностика
Рентгенология
д-р Марин Великов Великов Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Маргарита Иванова Георгиева-Куцарова

Началник отделение

Инфекциозни болести
Инфекциозни болести
д-р Маргарита Богданова Вандова Началник отделение Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Любомир Стоянов Македонски

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Любомир Стоянoв Македонски

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Любомир Людмилов Узунов

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Луиза Мицова Тончева-Пенева

Началник отделение

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лиляна Тончева Стоянова Председател ТЕЛК ТЕЛК II състав
Вътрешни болести
д-р Лиляна Дочева Йорданова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лилия Димитрова Георгиева

Началник отделение

Неонатология
Неонатология, Обща медицина
д-р Лидия Костова Стефанова

Началник отделение

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Лидия Костова Стефановa

Директор медицински дейности

Медицинска дейност
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Кънчо Данев Мутафов Лекар Урология
Урология
д-р Кристина Валентинова Атанасова

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Красимира Петрова Петрова Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Член ТЕЛК ТЕЛК I състав
Нервни болести
д-р Красимир Цвятков Първанов

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Красимир Събев Трифонов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Красимир Пенков Теодосиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Хирургия
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Кито Алберто Пулидо

Лекар

Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Кателина Пенчева Жекова

Страши лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Клинична хематология
д-р Камелия Петкова Иванова

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Калоян Милков Борисов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Калина Ивелинова Великова Лекар Педиатрия
д-р Йорданка Димитрова Трифонова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йонка Христова Стоянова

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Йонка Христова Стояновa

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Кардиология
д-р Йозшен Шенолов Джемалов

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
д-р Искрен Тодоров Калчев

Началник отделение

Обща и клинична патология
Патологоанатомия и цитопатология
д-р Искра Тихомирова Пенева

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ирена Бориславова Панджарова-Димитрова

Началник отделение

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илона Росенова Добринова

Лекар

Образна диагностика
д-р Илиян Стефанов Георгиев

Лекар

Хирургия
Хирургия, Гръдна хирургия
д-р Илиян Стефанoв Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Гръдна хирургия
д-р Иво Владимиров Белколев

Завеждащ структура

Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Ивелин Искренов Илиев

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Ивелин Васков Кирилов

Началник отделение

Образна диагностика
Образна диагностика
д-р Иванина Димова Иванова Лекар Диализно лечение
Вътрешни болести
д-р Иван Христов Стоянов

Лекар

Съдебна медицина
Съдебна медицина
д-р Иван Росенов Крумов

Лекар

Обща и клинична патология
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Хирургия
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Иван Венелинов Ванов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Ивалина Пламенова Граматикова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ивайло Стефков Йорданов Лекар Урология
Урология
д-р Ивайло Стефанов Гецов

Лекар

Урология
Урология
д-р Ивайло Венков Иванов Лекар Урология
Урология
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Злателина Джендова Николова

Лекар

Образна диагностика
Рентгенология
д-р Енисе Танжу Панджар Лекар Образна диагностика
д-р Емил Михайлов Михайлов

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Емил Любославов Емилов

Лекар

Образна диагностика
д-р Емил Георгиев Миланов Началник отделение Очни болести
Очни болести
д-р Емил Атанасов Донев

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Емил Атанасов Донeв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Емел Невзат Агуш Лекар Неонатология
Детски болести (Педиатрия), Неонатология
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Кардиология
д-р Ева Георгиева Цонкова, д.м. Началник отделение Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева

Лекар

Хирургия
Вътрешни болести
д-р Добромира Ванчева Атанасова

Лекар

Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Димитър Стефанов Нешев Лекар Неврохирургия
Неврохирургия
д-р Димитър Александров Александров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Димитър Александров Александрoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Диана Георгиева Калчева Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Джан Турал Агуш

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Десислава Йорданова Досева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Неонатология
Детски болести (Педиатрия)
д-р Десислава Георгиева Иванова

Лекар

Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Деница Михайлова Транчева-Цекова

Началник отделение

Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Деница Иванова Георгиева

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Денислав Иванов Иванов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Денис Айдънoв Велиев

Лекар

Хирургия
д-р Делян Методиев Велков Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Даниела Асенова Арабаджиева, д.м. Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Далибор Ристески

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Далибор Ристески

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Гьонюл Хайридин Нури

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Гергана Иванова Иванова Лекар Педиатрия
д-р Георги Страхилов Давидов

Член ТЕЛК

ТЕЛК II състав
Вътрешни болести
д-р Георги Иванов Ненчев

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Георги Валентинов Георгиев Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Геoрги Валентинов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Галя Пенева Канева Лекар Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Акушерство и гинекология
д-р Галина Николова Василева

Старши лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Габриела Момчилова Русева

Лекар

Клинична лаборатория
д-р Габриела Иванова Георгиева

Лекар

Очни болести
д-р Волен Славянов Николов

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Владин Иванов Петров, д.м. Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Виолета Руменова Георгиева

Лекар, специализант

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Веселин Младенов Илиев

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Венцислав Тодоров Филипов

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Венцислав Красимиров Георгиев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
д-р Венцислав Динков Георгиев Началник отделение Урология
Урология, Хирургия
д-р Венцислaв Тодоров Филипов

Началник отделение

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Венцислaв Красимиров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Ваня Петкова Великова Лекар Педиатрия
Детски болести (Педиатрия)
д-р Боян Иванов Атанасов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Боян Валентинов Христов, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Боян Валентинов Христов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Бохос Гарабед Бохосян Завеждащ структура Кардиология
Кардиология
д-р Борислав Бориславов Андреев Лекар Съдова хирургия
д-р Блаже Донев Лекар Съдова хирургия
д-р Благовеста Петрова Доробанова

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Биляна Цветанова Милкова Началник отделение Трансфузионна хематология
Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
д-р Ахмед Сабахатинов Ахмедов

Лекар

Хирургия
д-р Ахмед Сабахатинов Ахмедов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Атанас Йорданов Атанасов

Лекар

Хирургия
Хирургия
д-р Атанас Йорданов Атанасoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Ася Чавдарова Шишкова

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Антоанета Христова Ламбева Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Анна Руменова Щерева

Старши лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Ани Димитрова Матеева

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Анелия Константинова Истаткова

Лекар

Хирургия
д-р Анелия Константиновa Истаткова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Албена Пенчева Ангелова Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Албена Великова Владова-Цанева

Лекар

I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести
д-р Айлин Айдън Керим

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Айлен Мехмед Ибрям Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Абди Мехмедов Абдиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Нервни болести
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА