Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Тюркян Лютфи Хасан

Лекар

Микробиологична лаборатория
д-р Добромира Ванчева Атанасова

Лекар

Микробиологична лаборатория
Микробиология
д-р Маргарита Богданова Вандова Началник отделение Микробиологична лаборатория
Микробиология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА