Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Електронно научно списание Общество и здраве

Покана за участие в Научно списание „Общество и здрaве“, бр. 6 (2022) ISSN 2683-0892 (online)

RBLKUmbal kanev

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе отправя покана за набиране на публикации за шести брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. „Общество и здраве“ е електронно издание с периодичност четири пъти годишно.

В научното списание се публикуват изследователски статии и студии в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм), интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество, както и публикации за култура, философия и свързани с тях проблеми.

Списанието дава възможност на български и чуждестранни автори – преподаватели, изследователи, специалисти, докторанти и др., с интерес в посочените области, да представят свои научни статии и студии за шестия брой на изданието. Допускат се статии на български, английски, руски и френски език, които отговорят на научната политика и критерии на изданието. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български (или руски), английски или френски език. Авторите на материалите трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

В списанието се включват само оригинални непубликувани и неподадени за публикуване в други издания авторски материали. При допускане до публикация на получените разработки се прилага принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind).

Изданието е реферирано и индексирано в Google Scholar и Руската национална библиографска база с данни за научни цитирания – РИНЦ.

 

Редакционна колегия:

Главен редактор:

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

Научни редактори

проф. д.м.н. Евгения Василева Русчева, д.м., Медицински университет – София, България

проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

проф. д-р Нели Бенчева, Аграрен университет – Пловдив, България

проф. д-р Николай Ничев, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, България

проф. д-р Наталия Бекярова, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

проф. д.и.н. Константин Бошнаков, Конестога Колеж – Китченер, Канада

проф. д-р Андрей Захариев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Нели Петрова, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

доц. д-р Маруся Любчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, България

доц. д-р Теодора Стоева, Аграрен университет – Пловдив, България

доц. д-р инж. Борис Сакакушев, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България

доц. д-р Николай Нинов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Георги Митрев, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) – Пловдив, България

доц. д-р Цветелина Михайлова, д.м., Медицински университет – София, България

доц. д-р Десислава Тодорова, Медицински университет – София, България

доц. д-р Цвета Луизова-Хорева, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

доц. д-р Петя Несторова, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

д-р Симеон Симеонов, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Йордан Илиев, секция „История“ към СУБ – София, България

инж. Иван Иванов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Марин Георгиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

Международен научен съвет

проф. д.и.н. Наталия Генадиевна Вовченко – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие, Северна Македония проф. д-р Синиша Зарич – Белградски университет, Белград, Сърбия

проф. д-р Баки Колеци – Университет , „Хаджи Зека“ Печ, Косово

проф. к.т.н. Денис Борисович Сововьов – Далекоизточен федерален университет (ДВФУ), Владивосток, Русия

доц. д-р Олга Валентиновна Андреева – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

доц. д-р Владимир Владимирович Климук – Барановишки държавен университет (БарГУ), Барановичи, Беларус

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

доц.д-р Андрии Золковер - Киевски национален университет по технологии и дизайн, Киев, Украйна
 
доц.д-р Талиат Биелиалов - Киевски национален университет по технологии и дизайн, Киев, Украйна

Стилови редактори и коректори:

Теодора Евтимова, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България Силва Василева, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България

Евелина Ванкова - Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД
 
Женя Стрелковска - Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД

Технически параметри и изисквания при оформяне на ръкописите:

Тип на предлаганите разработки: студии и статии.

Препоръчително е материалите да бъдат до 4 страници при 1 800 знака на страница.

Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)

 • Размер на страницата: A4
 • Полета: 2,5 см от всички страни
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на шрифта: 12 pt
 • Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см
 • Междуредие: Single
 • Не се допускат бележки под линия
 • Страниците не се номерират
 • Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. Всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.

 

Правила за цитиране

За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style. Неговите изисквания са поместени тук: http://www.apastyle.org/

 

Депозиране на материалите

Приемат се материали на български, руски, английски и френски език, изпратени в електронен формат до 30.06.2022 г. на имейл адрес:  marin.georgiev@hospitalruse.org , zhenya.strelkovska@hospitalruse.org

Списанието няма комерсиален характер и не изплаща хонорари. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание, техническо оформление и езикова редакция на своя текст.

Изпратени за публикувани материали не се връщат. Откази за публикуване не се дискутират.

Научно списание „Общество и здраве“

 

Шаблон BG     Шаблон RU

 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА