Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Информация

Научно списание „Общество и здраве“ ISSN 2683-0892 (online)

RBLKUmbal kanev

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

 

Главен редактор:

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

Научни редактори

проф. д.м.н. Евгения Василева Русчева, д.м., Медицински университет – София, България

проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

проф. д-р Нели Бенчева, Аграрен университет – Пловдив, България

проф. д-р Николай Ничев, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, България

проф. д-р Наталия Бекярова, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

проф. д.и.н. Константин Бошнаков, Конестога Колеж – Китченер, Канада

проф. д-р Андрей Захариев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

проф. д-р Тодорка Стефанова, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България

проф. д-р Бранко Сотиров, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България

доц. д-р Нели Петрова, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

доц. д-р Маруся Любчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, България

доц. д-р Теодора Стоева, Аграрен университет – Пловдив, България

доц. д-р инж. Борис Сакакушев, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България

доц. д-р Николай Нинов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Георги Митрев, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) – Пловдив, България

доц. д-р Цветелина Михайлова, д.м., Медицински университет – София, България

доц. д-р Десислава Тодорова, Медицински университет – София, България

доц. д-р Цвета Луизова-Хорева, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

доц. д-р Петя Несторова, Университет по хранителни технологии – Пловдив, България

д-р Симеон Симеонов, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Йордан Илиев, секция „История“ към СУБ – София, България

инж. Иван Иванов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Марин Георгиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

Международен научен съвет

проф. д.и.н. Наталия Генадиевна Вовченко – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие, Северна Македония проф. д-р Синиша Зарич – Белградски университет, Белград, Сърбия

проф. д-р Баки Колеци – Университет , „Хаджи Зека“ Печ, Косово

проф. к.т.н. Денис Борисович Сововьов – Далекоизточен федерален университет (ДВФУ), Владивосток, Русия

проф. д.псих.н. Джига Надежда Дмитриевна, Барановички държавен университет, Барановичи, Беларус

проф., д.сст.н. Василий Иванович Кочурко, Барановички държавен университет, Барановичи, Беларус

доц. д-р Олга Валентиновна Андреева – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

доц. д-р Владимир Владимирович Климук – Барановишки държавен университет (БарГУ), Барановичи, Беларус

ст. преп., к.ик.н Егор Генадиевич Абрамов – Московски държавен технически университет „Николай Бауман“ – Москва, Русия

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

доц.д-р Андрии Золковер - Киевски национален университет по технологии и дизайн, Киев, Украйна

доц.д-р Талиат Биелиалов - Киевски национален университет по технологии и дизайн, Киев, Украйна

Стилови редактори и коректори:

Теодора Евтимова, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България Силва Василева, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България

Евелина Ванкова - Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД

Женя Стрелковска - Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД

 Научно списание „Общество и здраве“

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА