Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Контакти

Научно списание „Общество и здраве“ ISSN 2683-0892 (online)

Лице за контакт: Марин Георгиев

Имейл: marin.georgiev@hospitalruse.org 

Адрес: ул. „Независимост“ 2, гр. Русе, 7002

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА