Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Венцислав Динков Георгиев Началник отделение Урология
Урология, Хирургия
д-р Ивайло Венков Иванов Лекар Урология
Урология
д-р Ивайло Стефков Йорданов Лекар Урология
Урология
д-р Кънчо Данев Мутафов Лекар Урология
Урология
д-р Пенчо Петров Генов

Старши лекар

Урология
Урология
д-р Руси Костадинов Манев

Лекар

Урология
Урология
д-р Ивайло Стефанов Гецов

Лекар

Урология
Урология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА