Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Анна Руменова Щерева

Старши лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Камелия Петкова Иванова

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Станчо Димитров Станев Лекар Обща и съдова неврология
доц. д-р Нели Стефанова Петрова

Началник отделение

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Силвена Ангелова Кръстева

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Сурай Шефкет Салиибрям

Лекар

Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Мелиса Ердинчева Мевлюдова

Лекар

Обща и съдова неврология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА