Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Яна Иванова Гавраилова Лекар Кардиология
Кардиология
д-р Шермин Ербин Шукри

Лекар

Кардиология
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Пенка Иванова Каменова Началник отделение Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Надежда Георгиева Давидова Лекар Кардиология
д-р Моника Ивайлова Нанова

Лекар

Кардиология
д-р Красимир Събев Трифонов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Калоян Милков Борисов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Кардиология
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Кардиология
д-р Иво Владимиров Белколев

Завеждащ структура

Кардиология
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Кардиология
д-р Денислав Иванов Иванов

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Гьонюл Хайридин Нури

Лекар

Кардиология
Кардиология
д-р Бохос Гарабед Бохосян Завеждащ структура Кардиология
Кардиология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА