Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Милчо Дочев Керински Началник отделение I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Росен Любенов Цветанов Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Надежда Георгиева Йорданова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Ревматология
д-р Георги Валентинов Георгиев Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Янка Добрева Христова Старши лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Благовеста Петрова Доробанова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Хюлия Шамсиева Ахмедова-Пазарджъклъ Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Ревматология
д-р Айлен Мехмед Ибрям Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Нефрология
д-р Нурсел Шинаси Вели Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Нефрология
д-р Маргарита Дечева Велкова Лекар I ОВБ, нефрология и ревматология
Вътрешни болести, Ревматология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА