Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Светла Николова Христова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ани Димитрова Матеева

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Нели Василева Узунова-Тодорова

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ася Чавдарова Шишкова

Старши лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Боян Иванов Атанасов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Делян Методиев Велков Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Ивалина Пламенова Граматикова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Лиляна Дочева Йорданова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Луиза Мицова Тончева-Пенева

Началник отделение

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Надежда Цветанова Иванова Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Петър Симеонов Зарзаланов Лекар Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Веселин Младенов Илиев

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
д-р Филипа Николаева Дакова Лекар Акушерство и гинекология
д-р Искра Тихомирова Пенева

Лекар

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА