Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Ирена Бориславова Панджарова-Димитрова

Началник отделение

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести, Кардиология
д-р Красимир Пенков Теодосиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Абди Мехмедов Абдиев Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Нервни болести
д-р София Тенева Филева Лекар Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Юрий Николов Йовков

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Вътрешни болести
д-р Йозшен Шенолов Джемалов

Лекар

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА