Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Анна Руменова Щерева Началник отделение Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Иван Георгиев Лисичков, д.м. Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Красимира Петрова Петрова Старши лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Геновей Пенчев Узунов Лекар Обща и съдова неврология
Нервни болести
д-р Ина Илиянова Иванова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Камелия Петкова Иванова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Обща и съдова неврология
д-р Станчо Димитров Станев Лекар Обща и съдова неврология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА