Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Антоанела Славчева Петрова-Ганчева Началник отделение II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Старши лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ирена Петрова Петрова Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
д-р Васил Димитров Спасов Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Мартина Николаева Колева Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Несибе Джелял Моллаали Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Ренай Хълми Ружди Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Цветелина Светославова Върбанова-Манева Лекар II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

II ОВБ, ендокринология и бол. на обмяната
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА