Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
проф. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Севдалин Петров Ангелов, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Боян Валентинов Христов, д.м.

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Венцислав Тодоров Филипов

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Димитър Александров Александров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Емил Атанасов Донев

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м.

Началник Клиника

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Румен Валентинов Чуров Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Светлозар Александров Георгиев Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Стоян Димитров Граматиков Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Цветан Венелинов Соколов Лекар Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Людмилов Узунов

Лекар

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
д-р Николай Любомиров Ангелов

Лекар

Ортопедия и травматология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА