Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Емил Георгиев Миланов Началник отделение Очни болести
Очни болести
д-р Албена Пенчева Ангелова Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Антоанета Христова Ламбева Лекар Очни болести
Очни болести
д-р Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Лекар

Очни болести
Очни болести
д-р Рамадан Наазим Мустафа Лекар Очни болести
д-р Гьокхан Дере Лекар Очни болести
д-р Габриела Иванова Георгиева

Лекар

Очни болести
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА