Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Огнян Петров Лечев Началник отделение Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тодор Стоилов Наков Старши лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Станимир Великов Русев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Тихол Георгиев Мустаков Лекар Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цветан Николов Данев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Венцислав Красимиров Георгиев

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
д-р Кристина Валентинова Атанасова

Лекар

Ушно-носно-гърлени болести
Ушно-носно-гърлени болести
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА