Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Николай Йорданов Николов Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Юлия Владимировна Манойлова Старши лекар Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Любомир Радков Димитров Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Метин Кадир Мустафа Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Хамди Юсеин Салиф Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА