Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Руслан Николов Кулински

Началник отделение

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Гастроентерология
д-р Галина Николова Василева

Старши лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Кателина Пенчева Жекова

Страши лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Клинична хематология
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Красимир Цвятков Първанов

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Вътрешни болести, Гастроентерология и диететика
д-р Деница Иванова Георгиева

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
Клинична хематология
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

III ОВБ, гастроентерология и кл. хематология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА