Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Пламена Огнянова Петрова Лекар Спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Харипрасад Пурушотаман

Лекар

Спешно отделение
д-р Галина Христова Георгиева Лекар Спешно отделение
д-р Едис Нурхан Абди Лекар Спешно отделение
д-р Ина Илиянова Иванова Лекар Спешно отделение
д-р Йозшен Шенолов Джемалов Лекар Спешно отделение
д-р Косте Костойчиноски Лекар Спешно отделение
д-р Моника Панайотова Върбанова Лекар Спешно отделение
д-р Несибе Джелял Моллаали Лекар Спешно отделение
д-р Пламена Венелинова Петкова Лекар Спешно отделение
д-р Ренай Хълми Ружди Лекар Спешно отделение
д-р Роза Панайотова Върбанова Лекар Спешно отделение
д-р Стоил Калев Димитров Лекар Спешно отделение
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов Лекар Спешно отделение
д-р Благовеста Петрова Доробанова

Лекар

Спешно отделение
д-р Бюлент Хюсеин Мустафа

Лекар

Спешно отделение
д-р Клаудиа Лилиана Мартинез Барахас

Лекар

Спешно отделение
д-р Далибор Ристески

Лекар

Спешно отделение
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Спешно отделение
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Спешно отделение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Спешно отделение
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Спешно отделение
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА