Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Пламена Огнянова Петрова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Кардиология
д-р Далибор Ристески

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Клинична хематология
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Йонка Христова Стояновa

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Любомир Стоянoв Македонски

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Танжу Юсеин Панджaр

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Детска хирургия
д-р Анелия Константиновa Истаткова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Румен Валентинов Чурoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Геoрги Валентинов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислaв Красимиров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислaв Тодоров Филипов

Началник отделение

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Димитър Александров Александрoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Илиян Стефанoв Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Гръдна хирургия
д-р Боян Валентинов Христов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Емил Атанасов Донeв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Цветан Венелинов Соколoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Атанас Йорданов Атанасoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Николай Любомиров Ангелoв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Атанасов Недeв

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Джан Турал Агуш

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Сейхан Мехмeд Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Десислава Йорданова Досева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Ахмед Сабахатинов Ахмедов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Валентинов Неделчев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА