Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Лидия Костова Стефанова

Началник отделение

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Владин Иванов Петров, д.м. Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Павлина Асенова Николова Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Даниела Асенова Арабаджиева, д.м. Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Саша Иванова Александрова-Джунова

Старши лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Татяна Русева Гецова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Тодор Димитров Граматиков Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Шефкет Азис Шефки Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Иванова Ставракиева Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Преслава Красимирова Семова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светослава Венелинова Желева-Шопова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Георги Иванов Ненчев

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Ралица Боянова Никифорова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Наталия Стоматова

Лекар, специализант

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Виолета Руменова Георгиева

Лекар, специализант

Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йорданка Димитрова Трифонова

Лекар

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА