Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Лидия Костова Стефанова

Директор медицински дейности

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Владин Иванов Петров, д.м. Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мартин Митков Чулев

Началник отделение

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Павлина Асенова Николова Старши лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Даниела Асенова Арабаджиева, д.м. Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Илия Димитров Великов Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
д-р Саша Иванова Александрова-Джунова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Татяна Русева Гецова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Тодор Димитров Граматиков Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Шефкет Азис Шефки Лекар Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Иванова Ставракиева Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Преслава Красимирова Семова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светослава Венелинова Желева-Шопова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Валентин Митков Димитров Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Георги Иванов Ненчев Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Калоян Юриев Джунов Лекар Анестезиология и интензивно лечение
д-р Ралица Боянова Никифорова Лекар Анестезиология и интензивно лечение
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА