Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Клинични пътеки

Клинични пътеки 2020

Списък на Клинични пътеки, за които УМБАЛ „КАНЕВ“ АД е сключила договор с НЗОК за 20 20 - 2022 година

Код КП

Наименование на КП

Цена на КП

(лв.)

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

484

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

210

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

236

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 гест. с.

340

5

Раждане

940

 

НЕОНАТОЛОГИЯ

 

6

Грижи за здраво новородено дете

286

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

960

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1440

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1178

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1560

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4320

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

1560

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2400

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4160

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

4290

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

7670

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

452

17.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 год.

750

17.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 год. – само за роцедури с код по МКБ-9: от 88.41 до 88.49 и от 88.61 до 88.67, считано от 25.02.2020 г.

975

18.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 год.

1320

18.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация под 18 год. - само за роцедури с код по МКБ-9: от 88.41 до 88.49 и от 88.61 до 88.67, считано от 25.02.2020 г.

1716

20.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 год.

3 318

20.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 год. - само за роцедури с код по МКБ-9: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53, 39.90, считано от 25.02.2020 г.

4313

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове, в частта за блок 1

592

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

922

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3430

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4540

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

619

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 год.

1466

30.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 год.

1759

31.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 год.

5220

31.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 год.

6264

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 год.

589

32.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 год.

706

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

479

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

840

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

972

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

778

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2944

 

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

 

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

678

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

677

40_1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

606

40_2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

780

41_1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

440

41_2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

600

42_1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

934

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

760

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1679

47.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

2182

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

935

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

742

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

782

50.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

938

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза при лица над 18 год.

2526

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год.

1337

52.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 год.

1604

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 год.

1432

53.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 год.

1718

54.1

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 год.

7834

54.2

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 год.

9401

55.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 год.

10000

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 год.

551

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 год.

663

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 год.

2108

57.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 год.

2530

58.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 год.

754

58.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 год.

906

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

655

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък , в частта на блок 1

612

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза, в частта на блок 1

770

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 год.

490

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 год.

588

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 год.

720

63.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 год.

864

64.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

578

64.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

911

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 год.

7551

65.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 год.

9061

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 год.

8660

66.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 год.

10392

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

248

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год.

400

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 год.

480

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год.

636

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 год., с изключение на процедура с код по МКБ-9: 88.74

1490

70.2

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 год., считано от 25.02.2020 г.

1940

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 год., с изключение на процедура с код по МКБ-9: 88.74

430

71.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 год., считано от 25.02.2020 г.

516

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год.

714

73.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 год.

1700

73.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 год., считано от 25.02.2020 г.

2040

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 год.

920

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 год.

1378

75.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 год.,считано от 25.02.2020 г .

1588

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 год., с изключение на болни с код по МКБ-10 код К 71.2

760

76.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 год., с изключение на болни с код по МКБ-10 код К 71.2 , считано от 25.02.2020 г.

912

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

78.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

702

78.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

779

79.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 год.

382

82.2

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 год.

819

83.2

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 год.

819

 

НЕФРОЛОГИЯ

 

84.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

610

84.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

700

87.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

990

87.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години, с изключение на лечение на деца с тежка ОБН

1386

88.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

460

88.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

552

 

РЕВМАТОЛОГИЯ

 

89.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

560

89.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

772

90.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

750

90.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1001

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

530

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

790

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

721

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е, с изключение на болни с код по МКБ-10: В15.0

1431

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D, с изключение на болни с код по МКБ-10: В16.0, В16.2

1665

102

Диагностика и лечение на паразитози, с изключение на болни с код по МКБ-10: В74.0, В74.1, В74.2, В74.3, В74.4, В74.8 и В79

600

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции, с изключение на болни с код по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1

600

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

618

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1560

 

ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

 

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

574

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

688

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, с изключение на лечение на болни с код по МКБ-10: Т52.0, Т52.2, Т52.8, Т56.0, Т56.1, Т56.2, Т56.3, Т56.4, Т56.5, Т56.7, Т56.8, Т57.0, Т57.2, Т57.8, Т65.0, Т65.3 и Т65.8

870

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

2769

 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ/НЕОНАТОЛОГИЯ

 

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

378

 

УНГ

 

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

200

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

427

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2392

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2800

 

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

3700

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1986

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

1886

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1197

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

544

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

415

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

460

 

ОЧНИ БОЛЕСТИ

 

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност, с изключение на процедури с код по МКБ 9: 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21; 15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9.

330

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност, с изключение на изпълнение на процедура с код 11.79

584

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

280

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

256

 

УНГ

 

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност, с изключение на процедури с код по МКБ-9: 20.96, 20.97, 20.98

2950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

486

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 год.

159

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 год.

191

 

УРОЛОГИЯ

 

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1060

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

4000

143

Трансуретрална простатектомия

1160

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1220

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

792

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2680

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

636

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2720

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1228

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

695

151

Реконструктивни операции в урологията

1156

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

544

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1090

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2516

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1040

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

3380

157

Радикална простатектомия

2800

 

ХИРУРГИЯ

 

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

562

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1200

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

160

Нерадикално отстраняване на матката

1100

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1382

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

830

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, с изключение на процедури с код по МКБ 9 – 71.71 за лица под 9-годишна възраст

354

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, с изключение на процедури с код по МКБ 9 – 70.79 за лица под 9-годишна възраст

862

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

494

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

800

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1888

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

8558

 

ХИРУРГИЯ

 

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3220

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

5057

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2062

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

2990

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2936

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4110

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1199

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1890

179

Оперативни процедури върху апендикс

728

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

710

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

530

182

Оперативни процедури при хернии

710

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

790

184

Конвенционална холецистектомия

1240

185

Лапароскопска холецистектомия

1010

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2480

187

Оперативни процедури върху черен дроб , в частта за блок 2 само в условия на спешност

3560

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1659

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност, в частта за блок 2 само в условия на спешност

4950

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1820

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1180

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1560

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1230

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-11, с изключение на процедури с код по МКБ 9 КМ: 92.21; 92.29

1600

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

336

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2398

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1698

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

750

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани, в частта на блок 2 само в условия на спешност

2200

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

920

 

ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

 

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

879

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

1742

 

НЕВРОХИРУРГИЯ

 

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3880

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1552

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2480

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

415

209

Хирургично лечение при травма на главата

1111

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

830

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

2950

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

1950

 

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

 

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

635

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

2200

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

4880

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

5500

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1315

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

964

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1048

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

1250

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1438

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

494

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

720

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2460

 

ЛЧХ

 

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1240

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, само за процедури с код по МКБ-9: 21.84, 21.85, 21.87, 21.89, 25.2, 26.30, 26.31, 27.32, 27.42, 27.43, 27.56, 27.57, 27.59, 31.29, 38.82, 39.31, 40.3, 86.4, 86.63

822

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

545

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

336

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област, само за процедури с код по МКБ 9: 18.21; 18.5; 18.6; 27.69; 27.73; 27.79; 86.81 и 86.89

1170

 

ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ

 

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

560

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

560

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване, само за процедури с код по МКБ 9: 08.61; 08.62; 08.70; 18.72; 21.83; 21.86; 27.55; 27.56; 86.4; 86.60; 86.63; 86.70; 86.71; 86.74; 86.91; 21.89

950

 

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

241.3

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години, считано в частта на медицинска специалност „Клинична хематология и считано от 25.02.2020г.

410

241.5

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРТ при лица над 18 години, считано в частта на медицинска специалност „Клинична хематология и считано от 25.02.2020г.

611

242

Диагностика и лечение на левкемии – за пациенти след решение на клинична комисия по хематология, считано от 25.02.2020г.

970

243

Диагностика и лечение на лимфоми – за пациенти след решение на клинична комисия по хематология, считано от 25.02.2020г.

746

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 год., с изключение на изпълнение на кодове по МКБ-9: 99.71, 99.72, 99.73 и 99.74

621

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

56

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

56

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето

84

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

106

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

46

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

46

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

72

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

430

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

523

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

336

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

493

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

336

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

126

 

 

Списък на Амбулаторните процедури, за които УМБАЛ „Канев“ АД е сключила договор с НЗОК за 2020-2020 година

Код АПр

Наименование на АПр

Цена (лв.)

1.1

Хрониохемодиализа

170

2

Перитонеална диализа с апарат

130

3

Перитонеална диализа без апарат

93

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания – за изпълнение на пакет „Клинична хематология“ за лица над 18-годишна възраст с диагнози по МКБ-10: С81 – С97, D 45 – D 48, D 55 – D 68, D 69.3 и D 75.1 в частта на блок 1, за пациенти след решение на клинична комисия по хематология, считано от 25.02.2020г.

150

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

160

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

20

Хирургично лечение на глаукома

400

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия, с изключение лечението на лица под 18-годишна възраст в ДКБ по нефрология

58

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

24

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

980

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

120

38

Определяна на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО – в частта за осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по чл.78, т.2 от ЗЗО

22

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

90

44

Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата, считано от 25.02.2020г.

500

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

Списък на Клиничните процедури, за които УМБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2020 - 2020 година

Код КПр

Наименование на КПр

Цена на КПр

(лв.)

1

Диализно лечение при остри състояния

170

2

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

100

3.1

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност

720

3.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от второ и трето ниво на компетентност

426

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155

Списък на Високоспециализирани медико-диагностични изследвания, за които

УМБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 201 9 г.

КОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Цена на ВСМДИ

(лв.)

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

8,50

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

5,00

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

37,90

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест –реагенти, считано от 05.05.2017г.

35,00

КОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Цена на ВСМДИ

(лв.)

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

245,00

  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА