Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Информация

Телефонен указател

  И-мейл Телефон Мобилен Факс
УМБАЛ "КАНЕВ" АД hospitalruse@hospitalruse.org     (082) 821 011
7002 Русе, ул.” Независимост” № 2        
         
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК        
Изпълнителен директор   (082) 887 215 (087) 8385 000 (082) 821 011
Мениджър офис   (082) 887 223 (087) 8385 038  
Главна мед.сестра gms@hospitalruse.org (082) 887 292 (087) 8385 059  
ОКОСИС - УПР oditor@hospitalruse.org (082) 887 346 (087) 9007 627  
Инспектор по качеството   (082) 887 478    
Финансово - счетоводен отдел fso@hospitalruse.org     (082) 834 458
Ръководител   (082) 887 266 (087) 8385 055  
Счетоводство   (082) 887 201 (087) 8385 103  
Счет.материален сектор   (082) 887 230 (087) 8385 097  
Потребителска каса   (082) 887 257    
Сектор „ТРЗ, Каса и СДО” trz@hospitalruse.org      
Ръководител   (082) 887 206 (087) 8385 069  
Каса   (082) 887 224    
Отдел „Управление на човешки ресурси” hr@hospitalruse.org      
Ръководител   (082) 887 377 (087) 8385012  
Административен секретар   (082) 887 274 (087) 9007628  
Болничен архив   (082) 887 262    
Отдел „Информационно обслужване”        
Ръководител     (087) 8385 057  
Системен администратор  

(082) 887 246

(087) 8385 058

 
Системен администратор   (082) 887 255 (087) 8385 063  
Консултант, администриране на системи   (082) 887 287 (087) 8385 060  
Инженер хардуер   082/ 887 255 0887 736 081  
Отдел "Здравна информация и статистически анализи" zisa@hospitalruse.org      
Ръководител   (082) 887 277 (087) 9012 098  
Лекар   (082) 887 393 (087) 8385 050  
Старши статистик   (082) 887 227 (087) 6300 114  
Статистици   (082) 887 204    
Звено „Автотранспорт”        
Ръководител   (082) 887 208 (087) 8385 085  
Диспечери   (082) 887 237; 887 360    
Дежурен диспечер     (087) 8385 043  
Дежурен шофьор     (087) 8385 044  
Шофьор     (087) 8385 074  
Шофьор     (087) 8385 092  
Шофьор     (087) 8385 086  
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ        
Юрист jurist@hospitalruse.org (082) 887 350 (087) 9007 630  
Психолог psiholog@hospitalruse.org (082) 887 413 (087) 8385 032  
Библиотека   (082) 887 222 (087) 9007 572  
Инженер – енергетик energetik@hospitalruse.org (082) 887 402 (087) 8385 017  
Инж. ел.машини и апарати ema@hospitalruse.org (082) 887 301 (087) 7385 075  
Експерт ЗБУР zbur@hospitalruse.org (082) 887 284 (087) 9007 581  
Контрол на инфекциите        
Лекар   (082) 887 283 (087) 6300 117  
Специалист   (082) 887 323 (087) 8385 075  
Социален работник/снабдител   (082) 887 258    
Противопожарна охрана/куриер   (082) 887 476    
Гражданска отбрана   (082) 887 246    
Болнична регистратура   (082) 887 351    
         
ЗВЕНО ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ        
Ръководител   (082) 887 298 (087) 8385 024  
Магазинер   (082) 887 286 (087) 8385 070  
Асансьорен техник   (082) 887 407    
Дежурен асансьорен техник     (087) 8385 052  
Медицински газове   (082) 887 401    
Дежурен мед.газове     (087) 8385 099  
Техническа работилница   (082) 887 397    
Дежурен В и К     (087) 8385 047  
Ел.техник     (087) 8385 048  
Ел.техник     (087) 8385 049  
Ел.техник     (087) 8385 046  
Автоклав – оператор     (087) 9007 567  
Стопанско обслужване   (082) 887 289 (087) 9007 312  
Пералня   (082) 887 289    
Склад болнично бельо   (082) 887 315    
Стерилизационна   (082) 887 269    
Пароцентрала   (082) 887 225    
Дрогерия   (082) 887 306    
Болничен параклис   (082) 887 362    
Ксерокс   (082) 887 347    
         
КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК        
Медико – диагностични лаборатории        
Клинична лаборатория klab@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 307    
Ст.мед.лаборант   (082) 887 305 (087) 9007 571  
Деж. лекар     (087) 8385 090  
Регистратура   (082) 887 477 (087) 8385 091  
Микробиологична лаборатория mlab@hospitalruse.org (082) 887 342    
Началник отделение   (082) 887 232 (087) 8385 079  
Ст.мед.лаборант     (087) 9012 070  
Деж. лаборант     (087) 8385 035  
Биолог / деж.лекар     (087) 8385 061  
         
ОТДЕЛЕНИЯ        
Мултипрофилно спешно отделение speshno@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 411    
Ст. мед.сестра   (082) 887 324 (087) 7385 070  
Травматологичен кабинет   (082) 887 414    
Терапевтичен кабинет   (082) 887 416    
Хирургичен кабинет   (082) 887 412    
Шокова зала   (082) 887 422    
Рапортна   (082) 887 415    
УЗД кабинет   (082) 887 309    
Регистратура   (082) 887 234    
Деж.терапевт     (087) 8385 001  
         
Диализно лечение dializa@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 212    
Лекарски кабинет   (082) 887 207    
Зала за диализа   (082) 887 245    
Деж.м.сестра     (087) 8385 089  
Технолог на разположение     (087) 8385 087  
М.с. на разположение     (087) 8385 088  
         
Съдебна медицина sadebna@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 254    
Лекарски кабинет   (082) 887 226    
Зала за аутопсии   (082) 887 318    
Кабинет – зала за аутопсии   (082) 887 486    
Технически изпълнител     (087) 8385 064  
Санитар     (087) 8385 062  
         
Обща и клинична патология patologia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 468    
Лекарски кабинет   (082) 887 313    
Мед. секретар   (082) 887 317    
Хистологична лаборатория   (082) 887 433    
Патологоанатомична зала   (082) 887 312    
Деж.лекар     (087) 9007 599  
Деж.санитар на разположение     (087) 9007 587  
         
Трансфузионна хематология otx@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 228 (087) 9007 569  
Лаборатория   (082) 887 236    
Лекар     (087) 9007 568  
Деж.лаборант     (087) 7385 044  
         
Неинвазивна кардиологична диагностика nkd@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 267 (087) 8385 054  
Ст.мед.сестра     (087) 9007 586  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 271    
         
Образна диагностика obrazna@hospitalruse.org      
Началник отделение     (087) 6385 024  
Ст.рентг.лаборант   (082) 887 205 (087) 8385 072  
Лекарски кабинет   (082) 887 482    
Лекарски кабинет № 17   (082) 887 375    
Контрастна   (082) 887 484    
Компютърен томограф к-т № 3   (082) 887 482    
Ком. томограф к-т № 13   (082) 887 403    
Фотолаборатория   (082) 887 483    
Регистратура   (082) 887 478    
Деж.рентг.лаборант     (087) 9007 662  
         
КАБИНЕТИ        
Функционално-ендоскопско звено fez@hospitalruse.org      
Кабинет   (082) 887 218    
Лекар вътр. болести     (087) 8385 020  
Лекар гастроентер     (087) 9007 584  
Мед. сестра на разположение     (087) 9007 583  
         
СТАЦИОНАРЕН БЛОК        
Първо отделение по вътрешни болести и нефрология 1vo@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 391    
Ст.мед.сестра / мед.секретар   (082) 887 213    
Лекарски кабинет   (082) 887 238    
Манипулационна – д.м.сестра   (082) 887 213    
Консултативен кабинет   (082) 887 382    
Деж.мед.сестра     (087) 9007 573  
         
Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната 2vo@hospitalruse.org      
Отделение     (087) 7385 055  
Началник отделение   (082) 887 384; 823 216    
Ст.мед.сестра   (082) 887 355    
Лекарски кабинет   (082) 887 376 (087) 6300 104  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 261    
Консултативен кабинет   (082) 887 386    
         
Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология 3vo@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 367 (087) 6300 116  
Ст.мед.сестра/мед.секретар   (082) 887 300 (087) 9300 358  
Лекарски кабинет   (082) 887 368    
Ст. лекар-Клинична хематология     (087) 8385 007  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 252; (087) 7385 078  
         
Четвърто отделение по вътрешни болести, терапия, кардиология и ревматология 4vo@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 325 (087) 8385 051  
Началник отделение   (082) 823 765    
Ст.мед.сестра   (082) 887 327 (087) 7385 040  
Мед.секретар   (082) 887 336    
Лекарски кабинет   (082) 887 335    
Старши лекар     (087) 8385 045  
Лекарски кабинет / рапортна   (082) 887 337    
Деж.лекар     (087) 8385 083  
Мед.сестри І-ви ет   (082) 887 216 (087) 8385 053  
Мед.сестри ІІ-ри ет   (082) 887 369 (087) 8385 082  
Кабинет функц. диагностика   (082) 887 316    
         
Отделение „Педиатрия" pediatria@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 392 (087) 8385 022  
Лекари сектор 3-13 год   (082) 887 275 (087) 9007 623  
Лекари сектор 14-17 год   (082) 887 281    
Манипулац. сектор 0-2 г   (082) 887 240    
Манипулац. сектор 3-13 г   (082) 887 272    
Манипулац. сектор 14-17г   (082) 887 293    
         
Отделение „Обща и съдова неврология” oon@hospitalruse.org; osn@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 499 (087) 8387 076  
Лекарски кабинет ХІ ет   (082) 887 400    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 420 (087) 8385 098  
Лекарски кабинет ХІІ ет   (082) 887 473 (087) 7385 027  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 472 (087) 8385 096  
Диагностични кабинети        
Електроенцефалографски к-т   (082) 887 265    
Електромиографски к-т   (082) 887 253    
         
Отделение „Инфекциозни болести” infekciozno@hospitalruse.org      
Отделение   (082) 887 283    
Началник отделение   (082) 887 343 (087) 9007 582  
Сектор хепатит   (082) 887 353    
Консултативен кабинет   (082) 887 285    
Деж.лекар     (087) 8385 034  
Деж.мед.сестра     (087) 8385 033  
         
Отделение „Хирургия” hirurgia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 366 (087) 8385 009  
Ст.мед.сестра   (082) 887 366 (087) 9204 071  
Мед.секретар   (082) 887 438 (087) 7385 064  
Манипулационна ІІІ ет   (082) 887 437 (087) 8385 010  
Манипулационна ІV ет   (082) 887 440 (087) 9007 621  
Лекарски кабинет ІV ет        
Лекар отговорник ІІІ ет     (087) 8385 066  
Лекар отговорник ІV ет     (087) 9007 565  
Старши лекар     (087) 7385 041  
Старши лекар     (087) 7385 062  
Лекар     (087) 7385 063  
Деж.ст. лекар     (087) 8385 011  
Деж. лекар     (087) 9007 629  
Еднодневна хирургия     (087) 8385 018  
Консултативен кабинет ІІІ ет   (082) 887 436    
         
Отделение „Съдова хирургия” sadova@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 453 (087) 9012 099  
Ст.мед.сестра     (087) 9007 574  
Лекарски кабинет   (082) 887 454    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 455    
Консултативен кабинет   (082) 887 381    
Лекар на разположение     (087) 8385 016  
Деж.мед.сестра     (087) 8385 015  
         
Отделение „Неврохирургия” nevroh@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 432 (087) 8385 073  
Лекар   (082) 887 326 (087) 8385 014  
Лекар   (082) 887 326 (087) 8385 095  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 434 (087) 8385 065  
         
Отделение „Урология” urologia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 459    
Ст.мед.сестра / мед.секретар   (082) 887 459    
Лекарски кабинет   (082) 887 460 (087) 8385 037  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 461 (087) 8385 036  
Консултативен кабинет     (087) 8385 037  
         
Клиника "Ортопедия и травматология" ortopedia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 441    
Ст.мед.сестра   (082) 887 444 (087) 8385 029  
Мед.секретар   (082) 887 445    
Лекарски кабинет   (082) 887 442    
Лекарски кабинет   (082) 887 352    
Кабинет мед.сестри V-ти ет   (082) 887 443    
Кабинет мед.сестри VІ-ти ет   (082) 887 446 (087) 8385 030  
Лекарски кабинет VІ ет   (082) 887 445    
Консултативен кабинет   (082) 887 479    
         
Отделение по „Очни болести” ochno@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 465    
Ст.мед.сестра / мед.секретар   (082) 887 371    
Лекарски кабинет   (082) 887 466    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 467    
Консултативен кабинет   (082) 887 383    
Деж.лекар     (087) 8385 042  
Деж.мед.сестра     (087) 8385 041  
         
Отделение по „Ушно-носно-гърлени болести” ung@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 463 (087) 8822 377  
Ст.мед.сестра   (082) 887 462 (087) 9007 625  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 464    
Звено за функц. УНГ диаг   (082) 887 209    
Деж.мед.сестра     (087) 8385 039  
         
         
Отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина” ofrm@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 447    
Ст.рехабилитатор   (082) 887 449    
Лекарски кабинет   (082) 887 448    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 449    
Деж.мед.сестра     (087) 9007 626  
         
Отделение „Родилно” rodilno@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 533    
Ст.акушерка   (082) 887 530 (087) 8385 026  
Мед.секретар   (082) 887 501    
Мед. администратор   (082) 887 510    
Регистратура   (082) 887 511    
Приемна   (082) 887 512    
Женска консултация   (082) 887 513    
Родилна зала І – акушерки   (082) 887 532    
Лекарски кабинет   (082) 887 536    
Родилна зала ІІ   (082) 887 531    
Сектор „Физиология”   (082) 887 544    
Родилни зали ИЗО сектор   (082) 887 546    
         
Отделение „Неонатология” neonatologia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 535 (087) 8385 025  
Ст.мед.сестра   (082) 887 534 (087) 9007 591  
Мед. секретар V ет   (082) 887 502    
Лекарски кабинет   (082) 887 538    
Деж.лекар     (087) 9007 597  
Мед.сестри – Специални грижи   (082) 887 539    
М.с. – Интензивни грижи   (082) 887 537 (087) 8385 013  
Мед.сестри – Физиология ІV ет   (082) 887 543 (087) 6385 015  
М.с.- Изофизиология ІV ет   (082) 887 545 (087) 9007 598  
         
Отделение „Патологична бременност” patolbr@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 517    
Ст.акушерка   (082) 887 516 (087) 7385 085  
Мед.секретар   (082) 887 503    
Манипулационна   (082) 887 514    
Деж.акушерка     (087) 9007 589  
         
Отделение „Гинекология” ginekologia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 522    
Ст.акушерка   (082) 887 520; 887 505 (087) 9007 596  
Мед.секретар   (082) 887 504    
Лекарски кабинет   (082) 887 521    
Деж.лекар     (087) 9007 592  
Кабинет акушерки   (082) 887 520    
Деж.акушерка     (087) 8385 019  
Манипулационна   (082) 887 526    
Консултативен кабинет   (082) 887 515    
         
Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост oilzhn@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 263 (087) 9012 075  
Ст.мед.сестра     (087) 9012 073  
Лекарски кабинет   (082) 887 429    
Старши лекар     (087) 9012 074  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 431    
Деж. лекар/деж.мед.сестри     (087) 9012 072  
         
Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост oilztn@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 423 (087) 8385 068  
Лекарски кабинет   (082) 887 358    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 425    
Деж.мед.сестра     (087) 8385 084  
         
Отделение за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията oilzag@hospitalruse.org      
Отделение   (082) 887 524    
Лекари   (082) 887 523    
Операционна   (082) 887 527    
Ст.акушерка     (087) 8385 023  
Деж.акушерка     (087) 9007 588  
Акушерка на разположение     (087) 8385 027  
Акушерка на разположение     (087) 8385 028  
Опер.санитарка на разположение     (087) 8385 100  
         
Отделение „Анестезиология” anesteziologia@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 487 (087) 8385 005  
Ст. лекар     (087) 8385 101  
Ст.мед.сестра     (087) 8385 102  
Зам.ст.мед.сестра     (087) 8385 008  
Лекарски кабинет   (082) 887 480    
Деж.лекар     (087) 8385 006  
Кабинет мед.сестри   (082) 887 424    
Деж.мед.сестра     (087) 8385 007  
Консултативен кабинет   (082) 887 385    
         
Централна операционна operacionna@hospitalruse.org      
Началник отделение   (082) 887 494    
Ст.мед.сестра   (082) 887 470 (087) 8385 002  
Деж.мед.сестри І ет   (082) 887 469    
Мед.сестра на разположение     (087) 8385 003  
Санитар на разположение     (087) 8385 004  
Зала № 2 – детска и неврох-я   (082) 887 492    
Зала № 3 - обща хирургия   (082) 887 418    
Зала № 4 – спешна   (082) 887 417    
Зала № 5 – септична   (082) 887 417    
Зала № 6 - 7 – ортопедична   (082) 887 489    
Зала № 8 – пластична   (082) 887 495    
Зала № 9 – 10 – урология   (082) 887 496    
Зала № 11 – обща хирургия   (082) 887 498    
Зала № 13 – УНГ и Еднодневна х-я   (082) 887 406    
Зала № 14 – Съдова хирургия   (082) 887 410    
         
БОЛНИЧНА АПТЕКА apteka@hospitalruse.org      
Магистър фармацевт   (082) 887 270 (087) 8385 056  
Аптечен склад   (082) 887 270    
Склад консумативи   (082) 887 323 (087) 8385 075  
Компютърна обработка   (082) 887 370    
         
ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ        
ТЕЛК І- ви състав   (082) 887 233    
ТЕЛК ІІ- ри състав   (082) 887 249    
КАРТОТЕКА – РЗИ   (082) 887 249    
         
ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА УМБАЛ - КАНЕВ АД        
Районна колегия на БЛС   (082) 887 408; 821 817    
Районна колегия на БАПЗГ        
Председател     (087) 9007 624; (088) 5635 514  
Секретар   (082) 887 221 (088) 6696 104  
СО на КНСБ – МБАЛ-Русе   (082) 887 299    
Кухня   (082) 887 244    
Охрана пост № 1(естакада)   (082) 887 378    
Охрана пост № 2(хир.блок)   (082) 887 485    
Охрана пост № 3 (стара сграда)   (082) 887 251    
         
„ИРИМЕД”   (082) 887 296    
Ядрено - магнитен резонанс   (082) 887 205    
Кл. лаборатория – д-р Бочковар   (082) 830 329    
         
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД        
Регистратура   (082) 887 256    
Кабинет № 2 – ендокринолог   (082) 887 386    
Кабинет № 3 – педиатр   (082) 887 304    
Кабинет № 5 – невролог   (082) 887 303    
Кабинет № 13 – хирург   (082) 887 311    
Кабинет № 14 - кардиолог   (082) 887 319    
Кабинет № 16 – УНГ   (082) 887 209    
Кабинет № 17 – ЕМГ   (082) 887 253    
Инфекциозен к-т   (082) 887 285    
ЕЕГ к-т   (082) 887 265    
Рентген   (082) 887 339    
Доплерова сонография   (082) 887 473    
Неврохирургичен к-т   (082) 887 432; 887 326    
Неинвазивна кардиол.диаг   (082) 887 267; 887 271    
         
СБАЛК – МЕДИКА КОР ЕАД        
Счетоводство   (082) 887 361    
Лекарски кабинет   (082) 887 394    
Кабинет мед.сестри   (082) 887 365    
Ангиографска зала   (082) 887 399    
Регистратура   (082) 887 363    
         
МБАЛ „ МЕДИКА” - РУСЕ ООД        
Регистратура   (082) 830 230    
         
СБАЛФРМ „МЕДИКА” ООД        
Началник отделение/гл.рехабилитатор   (082) 887 357    
Кабинет рехабилитатори   (082) 887 356    
         
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД        
Управител   (082) 819 910; 834 339    
Секретар управител   (082) 819 952    
Главна мед.сестра   (082) 819 950    
Главен счетоводител   (082) 819 920    
Аптека   (082) 819 955; 834 463    
Личен състав   (082) 819 919    
Каса   (082) 819 921    
Информационно осигуряване   (082) 819 925    
Регистратура   (082) 819 911    
Хирургично отделение        
Началник отделение   (082) 819 931; 887 456    
Манипулационна   (082) 819 933; 887 458    
Операционна   (082) 819 932; 887 404    
Отделение по медицинска онкология        
Началник отделение/лек. к-т   (082) 819 941    
Мед.секретар   (082) 819 962    
Манипулационна ІІ ет   (082) 819 943    
Манипулационна/ ст. мед.сестра - дневен стационар ІІІ ет   (082) 819 944    
Гинекологично отделение        
Началник отделение   (082) 819 934    
Манипулационна   (082) 819 935; 887 421    
Отделение по лъчелечение        
Началник отделение   (082) 819 965    
Манипулационна   (082) 819 929    
Лъчетерапия   (082) 819 926    
Диагностично-консултативен блок        
Лаборатория нукл-мед.диагн   (082) 819 923    
Рентген диагностика   (082) 819 922    
Радиологичен кабинет   (082) 819 924    
Физици   (082) 819 958    
Отделение Клинична патология   (082) 819 930    
Терапевтичен кабинет   (082) 819 941    
Терапевтичен кабинет   (082) 819 942    
ЕКГ кабинет   (082) 819 927    
Урологичен кабинет   (082) 819 913    
Кабинет по болката   (082) 819 945    
Дерматологичен кабинет   (082) 819 918    
Гинекологичен кабинет   (082) 819 916    
Хирургичен кабинет   (082) 819 915    
Клинична лаборатория   (082) 819 914    
ГЕК и УЗД   (082) 819 912    
„Ортомедикс” ООД   (082) 593 620    
         
СБАЛПФЗ – РУСЕ ЕООД        
Управител   (082) 813 960    
Секретар   (082) 813 960    
Главна мед.сестра   (082) 813 998    
Регистратура   (082) 813 964; 813 967    
Гл.счетоводител   (082) 813 961    
ТРЗ и каса   (082) 813 993    
Работилница   (082) 813 909    
Диагностично-консултативен блок        
Началник   (082) 813 996    
Ст.мед.сестра   (082) 813 970    
Микробиологична лаборатория   (082) 813 982    
Началник   (082) 813 979    
Клинична лаборатория   (082) 813 991    
Началник   (082) 813 977    
Кабинет бронхология   (082) 813 980    
БЦЖ кабинет   (082) 813 984    
Функционален кабинет   (082) 813 989    
Дигитален рентген   (082) 813 994    
Рентгенов кабинет   (082) 813 968    
Рентгенова лаборатория   (082) 813 985    
Пневмологично отделение        
Началник отделение   (082) 813 975    
Ст.мед.сестра   (082) 813 976    
Лекарски кабинет   (082) 813 971    
Кабинет мед.сестри   (082) 813 978    
Интензивен сектор   (082) 813 966    
Пневмофтизиатрично отделение        
Началник отделение   (082) 813 974    
Ст.мед.сестра   (082) 813 973    
Лекарски кабинет   (082) 813 969    
Кабинет мед.сестри   (082) 813 965    
         
ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ ЕООД        
Управител   (082) 845 379    
Главна мед.сестра   (082) 846 102 (087) 8435 031  
Гл.счетоводител/нач. АСЧ   (082) 846 102    
Мъжко отделение   (082) 841511 (087) 9350 894  
Женско отделение   (082) 845 985 (087) 9350 893  
Дневен стационар   (082) 845 898 (087) 9350 892  
Отд. за леч. на зависимостите   (082) 846 047 (087) 9350 891  
Регистратура   (082) 845 356    
         
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - І – РУСЕ ЕООД        
Управител   (082) 834 634    
Главна мед.сестра   (082) 834 634    
Регистратура   (082) 834 142    
         
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І        
Управител   (082) 814 229    
Гл.мед.сестра   (082) 814 241    
Главен счетоводител   (082) 814 255    
Счетоводство   (082) 814 240    
Личен състав   (082) 814 256    
Мед.сестра- оформяне на мед.док   (082) 814 268    
Експерт ЗБР   (082) 814 274    
Регистратура   (082) 814 225    
         
Кабинети        
Ортопедичен № 115   (082) 814 294    
Рентген(регистратура) № 127   (082) 814 234    
Клинична лаборатория № 219   (082) 814 285    
Неврологичен № 301   (082) 814 247    
Неврологичен № 303   (082) 814 298    
Кардиологичен № 304   (082) 814 286    
ЕКГ № 305   (082) 814 204    
Гастроентерологичен № 306   (082) 814 296    
Хирургичен № 308   (082) 814 207    
АГ № 310   (082) 814 292    
АГ № 312   (082) 814 200    
Урологичен № 316   (082) 814 251    
Кожно-венерологичен № 324   (082) 814 267    
Нефрологичен № 401   (082) 814 233    
Педиатричен № 402   (082) 814 235    
Неврологичен № 403   (082) 814 271    
Педиатричен № 404   (082) 814 254    
Очен № 407   (082) 814 272    
Очен № 409   (082) 814 273    
Очен № 411   (082) 814 275    
Очен № 413   (082) 814 260    
УНГ № 414   (082) 814 276    
УНГ № 416   (082) 814 264    
Хематологичен № 417   (082) 814 205    
Ендокринологичен № 420   (082) 814 262    
Кардиологичен № 421   (082) 814 269    
Гасроентерологичен № 423   (082) 814 263    
Алергологичен № 425   (082) 814 290    
Ревматологичен № 427   (082) 814 261    
Скенер № 101   (082) 814 202    
Физиотерапия   (082) 814 289    
Физиотерапия – процедури   (082) 814 226    
Манипулационна   (082) 814 208    
Неврологичен № 201   (082) 814 270    
Стоматологичен № 208   (082) 814 257    
Семейно планиране № 309   (082) 814 203    
АГ № 325   (082) 814 258    
Паразитологичен № 515   (082) 814 215    
         
ТДКЦ – РУСЕ ЕООД        
Управител   (082) 820 153    
Гл.мед сестра   (082) 820 156    
Гл.счеттоводител   (082) 820 162    
Каса   (082) 820 158    
Регистратура   (082) 820 154    
         
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ rzi@rzi-ruse.com      
Директор   (082) 825 623   (082) 825 623
Дирекция мед.дейности   (082) 823 278    
Отдел „Противоепидемичен контрол   (082) 825 629    
         
РАЙОННА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА - РУСЕ        
Номер на централата:   (082) 886 111; 886 ххх    
Директор   (082) 886 110    
Факс   (082) 886 113    
Технически сътрудник   (082) 886 111    
Юрисконсулт   (082) 886 128    
Гл.специалист-работа с здр.осиг.лица   (082) 886 173    
Финансов контрольор   (082) 886 170    
Гл.счетоводител / н-к на отдел „ФС и АСД”   (082) 886 114    
Началник сектор   (082) 886 151    
Гл.експерт-счетоводител   (082) 886 155    
Гл.експерт - Сч/ТРЗ/УЧР   (082) 886 153    
Началник сектор   (082) 886 142    
Гл.специалист   (082) 886 172    
Гл.специалист   (082) 886 154    
Началник отдел   (082) 886 150    
Началник сектор   (082) 886 118    
Финансов инспектор   (082) 886 144    
Гл.специалист   (082) 886 163    
Началник сектор   (082) 886 140    
Финансов инспектор   (082) 886 143    
Лекар контрольор   (082) 886 162    
Началник отдел   (082) 886 130    
Гл.експерт СА   (082) 886 180    
Гл.експерт АБД   (082) 886 132    
Ст.експерт-зав.регистри   (082) 886 131    
Гл.експерт-зав.регистри   (082) 886 133    
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА