Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

Русе домакин на XVII Педиатрична конференция "Горещи точки в педиатрията"

На 10 и 11 ноември в Гранд хотел Рига ще се проведе ХVII-тото издание на Научно-практическата педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“. Организатори са УМБАЛ „“Канев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюза на учените – Русе и Катедра „Педиатрия“ на Медицински университет-Варна. Конференцията събира медици от цялата страна, за да споделят опит и добри практики.

 

ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

През 2023г. продължава дейността на ЗКЦМДЗ в УМБАЛ „Канев“ АД в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030).

Ще продължат да се осъществяват здравно – информационни, здравно – обучителни, здравно – консултативни, медико – социални дейности, да се предоставят психологически консултации, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 години. В ЗКЦ е осигурена устойчивост на дейностите.

  Отчет за дейността на ЗКЦ през 2022г.

503 лица /деца, родилки и бременни/ са посетили ЗКЦ.

В консултативния кабинет са проведени медицински прегледи на 234 деца и 127 бременни жени, като 32 от тях са здравно неосигурени.

Психологът е консултирал 214 деца, родилки и бременни, посетили ЗКЦ, а социалния работник  86 консултации.

На 1028 новородени деца е направен неонатален слухов скрининг, а на 125 бременни жени е проведен биохимичен скрининг.

УМБАЛ "Канев" АД и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна"

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД е клинична база за обучение на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна"

 

Varna blue logo MU EN

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ!

От името на ръководството на Университетска болница „Канев“ и лично от мое име, изразявам дълбоката си признателност към Вашата работа!
Изминалата година Ви изправи срещу голямо предизвикателство, но Вие продължихте да се грижите за нашите пациенти с още по- голяма самоотверженост, без да се предавате на трудностите и умората.
Убеден съм, че в тези трудни времена, в които работите, обществото още по- силно оценява Вашия труд и отдаденост.
Благодаря Ви за куража, за всеотдайността и грижата, която денонощно давате на тези, които се нуждаят от Вас!
Пожелавам Ви здраве, силен дух и лично щастие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

12 МАЙ Ив. Иванов

Сътрудничество между факултет „Финанси“ на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ в Свищов и Университетска болница „Канев“ в Русе

В срещата взе участие проф. Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при СА „Димитър Апостолов Ценов“ и председател на Управителния съвет на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. Свищовският професор е автор на над 200 научни публикации, и има богат опит в регионално развитие и сътрудничеството между науката, бизнеса и местната власт. Обект на дискусия бе сключването на тристранен меморандум за сътрудничество между УМБАЛ „Канев“, свищовския финансов факултет и академичната фондация, носеща името на основателя на първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“. Обсъдени бяха възможностите за съвместно участие в индексирани в SCOPUS / WoS международни научни форуми с оглед добрата репутация на учени от факултет „Финанси“, където са над половината от докторантите и над 70% от публикациите в международните референтни бази данни на свищовското висше училище. Проф. Захариев оцени високо работата на домакините от УМБАЛ „Канев“,  както в основната здравеопазна дейност, така и в научен аспект, където университетския профил на лечебното заведение формира плодотворна територия за научна дейност. В рамките на проведените разговори изпълнителният директорът на Университетска болница „Канев“, инж. Иван Иванов потвърди интереса за сътрудничество с партньорите от Свищов.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „КАНЕВ“ И БАРОНОВИЧКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ В БЕЛАРУС

Договор за сътрудничество днес подписаха проф. доктор на селскостопанските науки Василий Кочурко, който е ректор на Бароновичкия държавен университет в Република Беларус и инж. Иван Иванов, който е директор на Университетската болница „Канев“ в Русе.

„В университета се провеждат над десет международни научни и практически конференции, форуми, кръгли маси и др., а международните контакти в посока научно, образователно и културно взаимодействие значително се разширяват всяка година.“, каза доц. д-р Владимир Климук, който е заместник ректор по научноизследователската работа.

„Изпълнението на постигнатите договорености ще подпомогне провеждането на съвместни научни изследвания, обменът на учени и стажанти на основата на индивидуални покани, изпратени от страните помежду си, като страните ще осигурят възможност за заплащане на престоят им.“. Това каза изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ Иван Иванов.

Страница 1 от 7
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА