Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

Русе домакин на XVII Педиатрична конференция "Горещи точки в педиатрията"

На 10 и 11 ноември в Гранд хотел Рига ще се проведе ХVII-тото издание на Научно-практическата педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“. Организатори са УМБАЛ „“Канев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюза на учените – Русе и Катедра „Педиатрия“ на Медицински университет-Варна. Конференцията събира медици от цялата страна, за да споделят опит и добри практики.

 

ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

През 2023г. продължава дейността на ЗКЦМДЗ в УМБАЛ „Канев“ АД в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030).

Ще продължат да се осъществяват здравно – информационни, здравно – обучителни, здравно – консултативни, медико – социални дейности, да се предоставят психологически консултации, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 години. В ЗКЦ е осигурена устойчивост на дейностите.

  Отчет за дейността на ЗКЦ през 2022г.

503 лица /деца, родилки и бременни/ са посетили ЗКЦ.

В консултативния кабинет са проведени медицински прегледи на 234 деца и 127 бременни жени, като 32 от тях са здравно неосигурени.

Психологът е консултирал 214 деца, родилки и бременни, посетили ЗКЦ, а социалния работник  86 консултации.

На 1028 новородени деца е направен неонатален слухов скрининг, а на 125 бременни жени е проведен биохимичен скрининг.

УМБАЛ "Канев" АД и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна"

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД е клинична база за обучение на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна"

 

Varna blue logo MU EN

Страница 1 от 13
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА