Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

Централна операционна

Събота, 31 Декември 2016

УМБАЛ "Канев" АД разполага със съвременен, напълно оборудван операционен блок.

Оборудването с необходимия инструментариум, консумативи и апаратура, операционно бельо е на съвременно ниво и позволява оказване на планова и спешна медицинска помощ по всяко време на денонощието. Всички зали са оборудвани и със съвременна анестезиологична апаратура.

Всяка операционна зала е оборудвана с операционна маса, операционна лампа, електронож; има отоплителна и аспирационна система, подкрепена с климатик по изискване и стандарт за поддържане на необходимата температура.

Публикувано в Отделения
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА