Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обучение

16 Мар

Официално изявление на УМБАЛ "КАНЕВ" АД

Официално изявление на УМБАЛ КАНЕВ АД във връзка с разпространената днес информация за образувано досъдебно производство за безстопанственост срещу седем държавни болници, в това число и УМБАЛ "Канев" АД, и твърдението, че лечебното заведение е "на ръба на фалита"

През месец декември 2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването извършва извънредна проверка в УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе. 
Към настоящия момент на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не функционира друго лечебно заведение за болнична помощ, което да осъществява идентични медицински дейности с тези на държавната болница. Според проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ подписаните договори от изпълнителния директор на лечебното заведение са в рамките на разрешението му пълномощия. 
Към датата на извършване на проверката няма дублиране на дейности със СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД в областта на инвазивната кардиология, с което са спазени изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Проверката е установила още, че на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не са констатирани дублирания на дейности със СБАЛФРМ „Медика“ ООД в областта на физикалната медицина и рехабилитацията, с което отново са спазени изискванията на закона. 
От началото на мандата на сегашното ръководство, който започна през месец март 2015 г., са били извършени необходимите стъпки за прекратяване на съществуващите договорни взаимоотношения с частните лечебни заведения, които са функционирали на територията на държавната болница. Уведомени са по надележен ред всички компетентни органи и е искано съдействеие от тяхна страна във връзка с прекратяването на тези договорите и освобождаването на помещенията. Част от тези стъпки са две съдебни дела, първото образувано през 2015г., на базата на което Районен съд – Русе осъжда СБАЛФРМ „Медика“ ООД да предаде на МБАЛ-Русе АД (тогава) недвижимия имот, в което се е помещавала по това време, а именно на седмия етаж на Хирургичния блок на болницата. 
Отново през 2015 г. започва и второто дело, което се отнася до приземния етаж на УМБАЛ „Канев“, където се помищаваше хосписът на СБАЛФРМ „Медика“ ООД. Решението бе в полза на болница „Канев“, а частната структура напусна сградата на 17.10. 2016 г. На същата територия предстои да бъде открито обновеното Отделение по трансфузионна хематология.
От 01.07.2017 г. СБАЛК „Медика Кор“ не функционира на територията на държавната болница. 
Припомняме, че с решение на Съвета на директорите на УМБАЛ беше взето решение за предсрочно прекратяване на договора със СБАЛК „Медика Кор“ с тримесечно писмено предизвестие. Въпреки това под натиска на общественото мнение в гр. Русе беше подписано споразумение от 20 януари 2017 г., с което частната кардиологична клиника се задължи да освободи помещенията, ползвани по договора, на 1 юли 2017 г. 
По повод твърдението, че УМБАЛ „Канев“ АД е „на ръба на фалита“, можем да обобщим следното – 
Изхождайки от разпоредбите на Търговския закон, можем да предположим, че се има предвид наличието на обстоятелста, свързани с производството по несъстоятелност, а именно – неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, или и двете. Можем спокойно да заявим, че ако това се има предвид, дружеството е в добро финансово икономическо състояние. Това се вижда ясно от последния финансово-икономически отчет за 2017 г. УМБАЛ „Канев“ АД завършва отчетната 2017 г. с положителен резултат, нарастване на приходите спрямо 2016 г. и без задължения към работници и служители, НОИ и ТДД. В потвърждение на липсата на свръхзадлъжнялост говори и факта на тенденцията за намаляване на задълженията към доставчици като цяло и в частност на просрочените задължения, спрямо 2016.
От началото на мандата си настоящото ръководство на УМБАЛ „Канев“ се стреми да се придържа единствено към закона и интереса на болницата.

Прочетено 1428 пъти Последна промяна Сряда, 14 Юли 2021 02:48
УМБАЛ Канев

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД

сайт: www.mbal.rousse.bg/
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА