Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Навигация

Местоположение на отделенията

Етаж Отделение
-1 Обща и клинична патология
-1 Болнична аптека
-1 Конферентна зала
Партер Клинична лабораторияКлинична лаборатория е разположена на ниво Партер
Партер Образна диагностика
Партер Спешно отделение
1 Кардиология
1 Интензинзивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
2 Кардиология
2 Интензивно лечение на заболяванията с хирургична насоченост
2 Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
3 Неврохирургия
3 Физикална и рехабилитационна медицина
4 Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
5 Урология
5 Ортопедия и травматология
6 Ортопедия и травматология
7 Педиатрия
8 Съдова хирургия
8 Пластично-възстановителна и естетична хирургия
10 Второ по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
10 Трето по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
11 Обща неврология
11 Ушно-носно-гърлени болести
12 Съдова неврология
12 Очни болести
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА