Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Представяне

За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе, известна още като Голямата болница в Русе, е най-старата гражданска болница в България. Историята на създаването й датира от  далечната 1865 г. През април 2016г. тя придоби статут на университетска болница, превръщайки се в база за обучение на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Вече повече от 152 години УМБАЛ "Канев" АД заема водещо място в осигуряването на високотехнологични диагностични и лечебни болнични услуги при повишено качество и комплексно задоволяване нуждите на пациентите в системата на областното здравеопазване. След успешно реализирани инвестиции през последните години е довършено цялостното обновяване и осъвременяване както на сградовия фонд на лечебното заведение, така и на прилежащите територии и зелени площи. Болницата притежава най-съвременни модели медицинска техника и апаратура на водещи световни фирми.

УМБАЛ "Канев" АД изпълнява функционалните си задължения основно в Русенска област с административен център – гр. Русе. В Русенския университет “Ангел Кънчев” се обучават около 8000 студенти, като един от проспериращите факултети е „Обществено здраве и здравни грижи“, в който се обучават потенциални кадри за УМБАЛ "Канев" АД и Северна България. 

В условията на граничен град болницата осигурява 24-часов непрекъснат спешен и планов прием, гарантиращ безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички нуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус.

Основната цел е комплексното обслужване на пациентите при качествена медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи се. Над 30000 пациенти годишно, търсят помощта на УМБАЛ "Канев" АД.

В лечебното заведение работят над 1000 души персонал, които обслужват близо 225 хиляди жители на град Русе и областта.

Мисия

 • Да осигурим комплексна, достъпна и качествена болнична помощ на населението в Северен Централен Регион;
 • Да използваме иновациите в науката и технологиите, за да предоставим качествено здравеопазване с фокус изцяло върху пациентите и техните семейства;
 • Да изградим среда на взаимно доверие, уважение и съпричастност между медицинския персонал и обществото;
 • Да се утвърдим като водеща болница в Северен Централен Регион и клинична база към Факултет Обществено здраве и здравни грижи към РУ „Ангел Кънчев“.

Визия

 • Качествено здравеопазване и достъпна професионална медицинска грижа

Ценности

 • Адекватна и професионална медицинска грижа за пациента;
 • Прозрачност;
 • Почтеност и достойнство.
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА