Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

14 Апр

Меморандум за сътрудничество - УМБАЛ „Канев” и РСК

snimka umbal rsk

Днес изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе инж. Иван Иванов и председателят на Русенската стопанска камара проф. д.н. инж. Красимир Ениманев подписаха споразумение за сътрудничество.

Настоящото споразумение цели да подпомогне развитието и утвърждаването на УМБАЛ „Канев“ АД като водещ медицински и научноизследователски център и при предстоящата акредитация да успее да защити в своите позиции във всички медицински направления по които осъществява настоящата си дейност.

Една от целите е създаването на работещи съвместни екипи за подготовка на проектни предложения от взаимен интерес и създаването на достатъчно добър капацитет за осъществяване на мисията на болницата като университетска такава.

Директорът на УМБАЛ „Канев“ АД Иван Иванов сподели, че реализирането на идеята за университетска болница е кауза, която трябва да бъде отстоявана от всички и да бъде подпомогнат този процес. Споразумението с Русенската стопанска камара е в тази посока, както и включването на местния бизнес не само с дарителски акции, а и в осъществяване на съвместни дейности. Вече имаме подписано такъв договор за сътрудничество с Русенски университет „Ангел Кънчев“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе, а преди два дни бе подписан такъв със Стопанската академия „Димитър Апостолов Ценов“ в Свищов. Водят се разговори за подписване на такъв с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.  Съвместното сътрудничество на различно ниво ще даде възможност на нашите лекари да осъществяват качествена и добра научноизследователска работа, да специализират в определените акредитирани в университетите професионални направления и да се обучават в образователна и научна степен „доктор“. Не на последно място ние разчитаме на ефективно взаимодействие за създаване на качествено нова научна инфраструктура в университетската болница, което е предпоставка за развитие на нашите лекари и специалисти.

Професор Красимир Ениманев подчерта: Кризата за медицински персонал е световна. Липсват квалифицирани лекари, медицински сестри, фелдшери, санитари и специализиран помощен персонал. Ако сега не се вземат спешно мерки, то бъдещето развитие на  болничните заведения е предвидимо, а обслужването на пациентите е  предсказуемо. Недостатъчно добро.

Нашата мисия и желание са да обединим усилия и да създадем възможност за изграждане на нужните специалисти, а на наличните шанс да се развиват успешно. Много млади хора не са намерили своето призвание. След кризата, която сега изживяваме в световен мащаб, много от тях ще преоценят желанията си за професионално ориентиране и развитие, и ще изберат медицината, като свое бъдещо поприще. Тук е и нашето място да подпомогнем този процес за обучаване, последваща квалификация и специализация.

Всичко това би било възможно да се реализира единствено и само с общите усилия на цялата ни русенска общност!

Кратка информация за УМБАЛ „Канев“ – Русе

УМБАЛ „Канев" АД в град Русе е най-старата гражданска болница в България. Създадена е през 1865 г.. Разположена  на 1500 кв. м. застроена площ и има 12 етажа.  В края на 2017 година след Общо събрание на акционерите е взето решението Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Русе" АД да носи името на големия дарител с русенски произход и почетен консул на Република България в Мисисага, Канада г-н Игнат Канев, а именно: Университетска многопрофилна болница за активно лечение  включва и неговото име.

В момента  функционират определен набор от клиники и отделения по диагностика, хирургия, АГ, ортопедия, неврология, педиатрия, офталмология, урология, оториноларингология, рехабилитация и др..

Болничното заведение лекува пациенти, освен от осемте общини на Русенска област, така и също и такива от съседните административни области: Силистра, Велико Търново, Добрич, Търговище, Разград и др., като всъщност обслужва целия Северния централен планов район, което представлява като площ 14 647 км², с населението от 1 237 147 жители. Към тази цифра могат да се прибавят и административните области в съседство, които не са част от плановия район.

Прочетено 289 пъти
УМБАЛ Канев

УМБАЛ "Канев" АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. 

сайт: www.mbal.rousse.bg/
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА