Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Новини

10 Авг

НА ДОБЪР ЧАС!

10.08.2020г.

Предстои да излезе първият брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Научното електронно издание е поредният общ проект между двата института, залегнали в подписания между тях през март тази година Меморандум за съвместна дейност.
Навярно читателите си задават въпроса – какво общо имат една библиотека и една болница?

Отговорът се нарича ЗДРАВЕ! Здравето като най-широко обществено понятие. Библиотеките са културните инструменти за възстановяване, съхраняване и обогатяване на книжното наследство на България, в което се корени здравето на националния ни дух. Болниците, от своя страна, с висококвалифицираните си специалисти и модерна медицинска техника, се грижат за физическото здраве на българина. Отговорността и мисията на болницата и библиотеката са съизмерими в този смисъл, защото само здрава телом и духом нация може да устои на предизвикателствата на времето!
Издателската политика на списанието се осъществява от научен редакционен екип, съставен от учени, специалисти в различни научни области и университети, които работят на обществени начала. Изключително авторитетен е и Международният научен съвет на изданието, в състав: проф. д.и.н. Наталия Генадиевна Вовченко от Ростовския държавен икономически университет, Русия, проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие, Северна Македония, проф. д-р Синиша Зарич – Белградски държавен университет, Сърбия, проф. д-р Баки Колеци – Университет ,,Хаджи Зека” Печ, Косово, доц. д-р Олга Валентиновна Андреева – Ростовски държавен икономически университет и доц. д-р Владимир Владимирович Климук – Барановишки държавен университет, Беларус. Главен редактор на списание „Общество и здраве“ е проф.д.ик.н. д.н.(Национална сигурност) д.н.(Социални дейности) инж. Венелин Терзиев, главен научен секретар в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе; редовен професор в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и действителен член на Руската академия по естествени науки. Отдадеността на всеки един от тях към каузата „Общество и здраве“ спомогна още в първия брой на изданието свои публикации да изпратят повече от 40 автори от Беларус, България и Русия. Сред тях бихме искали да отличим имената на проф. д-р Наталия Бекярова и доц. д-р Васил Станков от Военна академия „Г. С. Раковски“ в София, к.ик.н., доцент Олга Андреева от Ростовския държавен икономически университет в Ростов-на-Дон, доц. д-р Любомир Любенов от Русенския университет „Ангел Кънчев“, д-р Ева Цонкова – началник на отделение „Педиатрия“ в УМБАЛ „Канев“ – Русе. Няма как, а и не е нужно, да изброяваме сега всички имена – съвсем скоро изданието ще бъде достъпно от сайта на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.
Научното списание е интердисциплинарно. В него присъстват статии, свързани с теоретични постановки и резултати от изследвания в областта на икономика и социални дейности, здравеопазване, национална сигурност. И това не е случайно – интегрирането на различни направления в научните изследвания е обичайна практика в началото на 21. век. Динамичните предизвикателства пред обществото засягат всички и всичко, а комплексните предизвикателства изискват комплексни решения и съвместната работа по изпълнение на общи цели е естествен път за намирането на тези решения.
Изданието има амбиция да популяризира идеите на изследователи в областта на здравните и социални науки. И причините за това са, от една страна – да провокира нагласи у изследователите към проучване на актуални проблеми, да насочи вниманието на автори от различни сфери на познанието към търсене на интегрирани решения, да увеличи добавената стойност от научните изследвания в избраните направления, да предостави работещи решения на въпроси от различен характер и не на последно място – да популяризира научните достижения на изследователите отвъд границите на страната ни.
До дни читателите ще могат да „разгърнат“ пилотния брой на новото научно списание. Вярвам, че всяка една от публикациите в него, а те са повече от 20, ще достигне до своя читател. И това именно е нашата, на болницата, на библиотеката, на целия научен и редакционен екип, ангажиран със създаването и издаването му, обща цел – да осигурим условия и възможност за създаване на нови знания, за споделяне на придобит опит и компетенции, за обмен на идеи и добри практики. Да представим свободен достъп до най-новите научни достижения и утвърдим списанието като техен проводник към по-широките световни научни среди.
Надяваме се списание „Общество и здраве“ да стане изразител на научните търсения и постижения на млади специалисти в областта на медицината и обществените науки, да бъде трамплин в израстването им като учени. Да разшири приноса на изявени имена в науката за по-добър и качествен живот в България и утвърди авторитета на русенската многопрофилна болница „Канев“ АД като университетска сред сродните лечебни заведения в страната.
От името на международния екип от специалисти, приел като своя идеята списание „Общество и здраве“ да го има, на всички участници в редакционната и издателска дейност – нека си пожелаем: На добър час!

Прочетено 262 пъти
УМБАЛ Канев

УМБАЛ "Канев" АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. 

сайт: www.mbal.rousse.bg/
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА